İngilizce adjectives nedir?

İngilizce adjectives nedir? İngilizcede sıfatlara adjectives denir. İngilizcede sıfatların kullanımıyla ilgili konu anlatımı ve örnek cümlelere bu yazımızda yer verilmiştir.

Adjective Nedir?

İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar genel olarak isimlerin önüne gelir ve ismin rengini, tadını, şeklini, kokusunu, sayısını veya durumunu bildirir.

It is a boring day. (Sıkıcı bir gün.) [sıkıcı (boring) = sıfat] [gün (day) = isim]

He is a rich man. (O, zengin bir adam.) [zengin (rich) = sıfat] [adam (man) = isim]

Üstteki cümlelerde sıfatlar genellikle tamlama içerisinde kullanılmış ve isimden önce gelmiştir. Fakat bazen doğrudan fiilden hemen sonra ve tek başına kullanılabilir. Sıfat tek başına kullanıldığında, yani kendisinden sonra bir isim gelmiyorsa cümlenin öznesini nitelendirir. Aşağıdaki örneklere bakınız.

He is rich. (O, zengindir.)

She is pretty. (O, güzeldir.)

Bir kelimenin sıfat olup olmadığını kendisinden sonra bir isim getirerek veya önüne “very” (çok) getirerek anlayabilirsiniz.

yellow = sarı [a yellow book = sarı bir kitap]

happy = mutlu [very happy = çok mutlu]

Örnek cümleler:

Ahmet is a good person. (Ahmet, iyi bir insan.)

Ayşe is a clever girl. (Ayşe, zeki bir kız.)

We are very happy. (Biz, çok mutluyuz.)

You are sad. (Sen üzgünsün.)

She is a sad woman. (O, üzgün bir kadın.)

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için “sıfat yapım ekleri” ve “sıfatlarda derecelendirme” isimli sayfalarımıza bakınız…

Bir yanıt yazın