İngilizce comparative konu anlatımı

İngilizce comparative nedir? İngilizcede sıfatlarda derecelendirme yapmak ve iki şeyi İngilizcede kıyaslama yapmak (mukayese) için hangi ek veya ifadeler kullanılır, özet konu anlatımıdır…

İNGİLİZCEDE COMPARATIVE NEDİR?

İngilizcede sıfatlarda derecelendirme yapmak için (daha) anlamını veren “more” veya “-er” kullanılır. Genellikle iki şeyi birbiriyle kıyaslarken comparative kullanılır. 

Daha anlamını veren “-er” eki bir veya iki heceli kısa sıfatların sonuna getirilen bir ektir:

young (genç) >> younger (daha genç)
old (yaşlı) >> older (daha yaşlı) 

Uzun sıfatlarda (yani iki veya daha fazla hece içeren sıfatlarda) sıfatın önüne “more” ilgeci getirilir:

more beautiful (daha güzel
more comfortable (daha rahat)
more expensive (daha pahalı)

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken cümle içerisinde than kullanılır. Than, cümle içerisinde iki şeyi birbiriyle kıyaslarken “-den/-dan” anlamı katar. Örnek cümleleri inceleyiniz.

Ali is taller than Veli. (Ali, Veli’den daha uzun.)
Tom is stronger than John. (Tom, John’dan daha güçlü.)
Bodrum is more expensive than Istanbul. (Bodrum, İstanbul’dan daha pahalı.)

Bir yanıt yazın