İngilizce sonekler ve önekler nelerdir

İngilizce sonekler ve öneklerin kullanımı ile ilgili konu anlatımı… İngilizce sıfat yapım ekleri olan önek ve soneklerin kullanımlarına örnekler… İngilizcede öneklere prefix, soneklere suffix denir.

İngilizcede sıfatları sonuna veya önüne aldıkları eklerle tanıyabilirsiniz. Fakat herhangi bir ek almadan yalın haliyle sıfat olan kelimeler de bulunmaktadır.

Good (iyi), fast (hızlı), pretty (güzel), big (büyük), small (küçük), tall (uzun), great (büyük), long (uzun), large (geniş), hard (sert, zor) gibi sıfatlar bunlara örnek verilebilir..

Şimdi de sonuna veya önüne aldıkları birtakım eklerle tanınan sıfatlardan bahsedelim. Bu kapsamda en sık karşılaşılan önek ve soneklerden bahsedeceğiz.

SIFAT ÖNEKLERİ (PREFIX)

Önekler (prefix), isimlerin önüne gelir ve genellikle bitişik yazılır. En sık karşılaşılan öneklerden bahsedelim.

ANTI- “Karşı” anlamını verir.

antisocialist = antisosyalist

socialist = sosyalist

DIS- Karşıtlık bildiren bir önektir.

dishonest = namussuz

honest = dürüst, namuslu

MULTI- “Çoklu” anlamını veren bir önektir.

multinational = çok uluslu

national = ulusal

multilingual = çokdilli, birden çok dil bilen

PRE- “Önce” anlamı veren bir önektir.

prehistoric = tarih öncesine ait

historic = tarihle ilgili, tarihi

UN- Olumsuzluk anlamı verir. Önüne geldiği kelimenin zıt anlam kazanmasını sağlar.

unnecessary = gereksiz

necessary = gerekli

unhappy = mutsuz

happy = mutlu

unbelieveable = inanılmaz

unemployed = işsiz

SIFAT SONEKLERİ (SUFFIX)

Sonekler (suffix), isimlerin sonuna gelir ve bitişik yazılır. En sık karşılaşılan soneklerden bahsedelim.

-ABLE “bilir” anlamını verir ve fiillere eklendiğinde sıfat türetir.

acceptable = kabul edilebilir, makul

accept = kabul etmek

-AL “ile ilgili” anlamını katar ve isimlere eklendiğinde sıfat türetir.

theoretical = kuramsal

psychological = psikolojik, ruhsal

– FUL “-dolusu” anlamını katar, isimlere ya da fiillere eklendiğinde sıfat türetir.

careful = dikkatli

handful = avuç dolusu

helpful = yardımcı

plentiful = bol

-IC / -ICAL “ile ilgili” anlamını katar.

economic = ekonomik, ekonomiyle ilgili

historical = tarihi, tarihle ilgili

-ISH isimden sıfat türetir.

Turkish = Türkçe

childish = çocukça

reddish = kırmızımsı

selfish = bencil

-LESS “-siz, -sız” olumsuzluk anlamı verir.

homeless = evsiz

home = ev

careless = dikkatsiz

-LY “-ce, -ca” anlamını verir.

friendly = arkadaşça

SIFAT YAPAN DİĞER SONEKLER…

-ant: pleasant (hoş, samimi, memnun), significant (önemli), tolerant (hoşgörülü), variant (varyant, değişiklik gösteren)
-ent: different (farklı), patient (sabırlı), sufficient (yeterli), excellent (harika), frequent (sık)
-ous: serious (ciddi), anxious (endişeli, kaygılı), nervous (sinirli, gergin), dangerous (tehlikeli), obvious (apaçık, açık, belirli), famous (meşhur), conscious (endişeli)
-y: dirty (kirli), dusty (tozlu), messy (dağınık), noisy (gürültülü), sandy (kumsal), stony (taşlı), rocky (kayalık), healthy (sağlıklı), hungry (aç), angry (sinirli)
-ive: active (faal, hareketli), passive (pasif), attractive (çekici, cazibeli), expensive (pahalı)
-ible: possible (mümkün), horrible (korkunç)
-ed: bored (canı sıkılmış, bıkkın, usanmış), tired (yorgun), surprised (şaşırmış), worried (endişelenmiş), confused (kafası karışmış), excited (heyecanlı)
-ing: interesting (ilgi çekici), boring (sıkıcı, usandırıcı), tiring (yorucu), surprising (şaşırtıcı), worrying (endişelendirici), confusing (kafa karıştırıcı), exciting (heyecan verici)

Not: Fiillere veya sıfatlara eklendiğinde isim türeten önek ve sonekler de bulunmaktadır.

“İngilizce sonekler ve önekler nelerdir” üzerine 1 yorum.

  1. Geri bildirim: İngilizce adjectives nedir? - İngilizce konu anlatımı

Bir yanıt yazın