5. sınıf 1. ünite hello konu anlatımı

Bu yazımızda ingilizce dersi 5. sınıf 1. ünite hello konu anlatımı yapılmaktadır.

Öncelikle 5. sınıf 1. ünitede işlenen kazanımlar expressing likes and dislikes (sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri ifade etme), greeting (tanışma), making simple inquiries (basit sorular sorma) gibi kazanımlardır.

Ayrıca 5. sınıf 1. ünite kapsamında işlenen diğer konular classes (dersler), countries (ülkeler), nationalities (uluslar), days (günler)… O halde sırasıyla bu konuları görelim.

Expressing likes (Sevdiğimiz şeyleri ifade etme)

İngilizcede sevdiğimiz şeylerden ve hobilerimizden bahsetmek için “like, love, enjoy” gibi kelimeleri kullanırız. Şimdi de bu fiillerin cümle içindeki kullanımlarını inceleyelim.

I like speaking English. (İngilizce konuşmayı severim.)

I love solving problems. (Problem çözmeyi çok severim.)

I enjoy drawing pictures. (Resim çizmekten hoşlanırım.)

Bu fiiller “like, love, enjoy”, cümlenin öznesi he, she, it ise -s takısı alır. Bununla ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyin.

He likes learning new languages.. (O yeni diller öğrenmeyi sever.)

She enjoys doing experiments. (O deney yapmayı sever.)

It loves drinking milk. (O süt içmeyi sever.)

Expressing dislikes (Sevmediğimiz şeyleri ifade etme)

İngilizcede sevmediğimiz şeyleri ifade etmek için “don’t/doesn’t like, don’t/doesn’t love, don’t/doesn’t enjoy, dislike ve hate” ifadelerini kullanırız.

 • don’t/doesn’t like (sevmemek)
 • don’t/doesn’t love (sevmemek)
 • don’t/doesn’t enjoy (hoşlanmamak)

Bu ifadelerde geçen don’t ve doesn’t, cümlelerin öznesine göre belirlenir. I, you, we, they özneleriyle don’t kullanılır. Diğer taraftan he, she, it özneleriyle doesn’t kullanılır. Şimdi bu ifadeleri sırasıyla örnek cümleler kurarak görelim.

I don’t like playing volleyball. (Ben voleybol oynamayı sevmem.)

He doesn’t like playing the violin. (O keman çalmayı sevmez.)

We don’t love doing puzzles. (Biz yapboz yapmayı sevmeyiz.)

They don’t enjoy drawing pictures. (Onlar resim çizmekten hoşlanmazlar.)

 • Hate (nefret etmek)
 • Dislike (sevmemek)

Bu fiiller “hate” ve “dislike” ile don’t veya doesn’t kullanmayız. Çünkü bu fiiller, bu halleriyle olumsuz anlam ifade eder. Bununla ilgili olarak aşağıdaki örnek cümeleri inceleyiniz.

I hate solving problems. (Problem çözmekten nefret ederim.)

I dislike playing basketball. (Ben basketbol oynamayı sevmem.)

“Hate” ve “dislike” fiilleri he, she, it özneleriyle kullanıldığında -s takısı alır.

He hates doing experiments. (O deney yapmaktan nefret eder.)

He dislikes playing the guitar. (O gitar çalmayı sevmez.)

Greeting (tanışma)

İngilizce dersi 5. sınıf 1. ünitede işlenen diğer bir kazanım da tanışmadır.

İlk önce kendini tanıtırken şu ifadeleri kullanabilirsin:

Hello. I’m Mustafa. (Merhaba. Ben Mustafa.)

Hi. My name is Mustafa. (Merhaba. Benim adım Mustafa.)

Karşınızdakine adını sormak için şu ifadeleri kullanırsın:

What is your name? (Adın ne?)

Bir kimseye hâlini sormak için:

How are you? (Nasılsın?)

How are you doing? (Nasılsın?)

Fine, thanks, and you? (İyiyim teşekkürler. Ya siz?)

Ayrıca karşıdakine memleketini sormak için:

Where are you from? (Nerelisin/neredensin?)

I’m from Türkiye. (Türkiye’denim?)

Diğer taraftan karşıdakine milliyetini sormak için:

What nationality are you? (Milliyetin nedir?)

What is your nationality? (Milliyetin nedir?)

I’m Turkish. (Ben Türk’üm.)

Tanıştıktan sonra karşıdakine memnuniyeti ifade etmek için:

Nice to meet you. (Seninle tanışmak güzel.)

Glad to meet you. (Seninle tanıştığıma memnun oldum.)

My pleasure. (Memnun oldum.)

Nice meeting you. (Tanıştığıma memnun oldum.)

Making simple inquries (basit sorular sorma)

İngilizce dersi 5. sınıf 1. ünite içerisinde geçen bazı sorular şu şekildedir. İlk önce temel sorulara değinelim.

What is your name? Adın ne?
My name is Hakan. Benim adım Hakan.

How are you? Nasılsın?
I’m fine. And you? Ben iyiyim. Sen?

How old are you? Kaç yaşındasın?
I’m eleven years old. Ben 11 yaşındayım.

Where are you from? Nerelisin?
I am from Ankara. Ben Ankaralıyım.

How many languages do you speak? Kaç dil konuşabilirsin?
Two langusges. İki dil.

What languages do you speak? Hangi dilleri konuşabilirsin?
I speak Turkish and English. Türkçe ve İngilizce konuşurum.

Where do you study? Nerde öğrenim görüyorsun?
I study at Ankara secondary school.

What are your favourire classes? Sevdiğin dersler hangileri?
My favourite classes are English and science.

What classes do you like? Hangi dersleri seversin?
I like English and music. İngilizce ve müzik severim.

Ayrıca İngilizcede soru sorma kelimeleri ve daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Classes (dersler)

Bu ünitede geçen konulardan biri de derslerdir. O halde derslerin İngilizcelerine sırasıyla bakalım.

 • Turkish (Türkçe)
 • English (İngilizce)
 • Science (Fen)
 • Social studies (Sosyal bilgiler)
 • Physical education – P.E. (Beden eğitimi)
 • Art (Resim)
 • Religion (Din)
 • Maths (matematik)
 • Music (Müzik)
 • History (Tarih)
 • Geography (Coğrafya)

Days (günler)

Diğer bir konu da günlerdir. O halde İngilizcede günleri görelim.

 • Monday (pazartesi)
 • Tuesday (salı)
 • Wednesday (çarşamba)
 • Thursday (perşembe)
 • Friday (cuma)
 • Saturday (cumartesi)
 • Sunday (pazar)

İngilizcede günü veya günü sorarken when kullanabilirsin. O halde when ile ilgili örnek soru ve cevapları inceleyelim.

When are science classes? (Fen dersleri ne zaman?)
They are on Tuesday and Wednesday. (Salı ve çarşamba günleri.)

When is science class? (Fen dersi ne zaman?)
It is on Monday. (Pazartesi günü.)

Countries and Nationalities (Ülkeler ve Uluslar)

İlk olarak İngilizcede bazı ülke adları şu şekildedir.

 • The US (ABD)
 • The UK (Birlrşik Krallık)
 • England (İngiltere)
 • Germany (Almanya)
 • France (Fransa)
 • Russia (Rusya)
 • Italy (İtalya)
 • China (Çin)
 • India (Hindistan)
 • Spain (İspanya)
 • Japan (Japonya)

Şimdi de ulus adlarını görelim.

 • Turkish (Türk)
 • English (İngiliz)
 • German (Alman)
 • French (Fransız)
 • Russian (Rus)
 • Italian (İtalyan)
 • Spanish (İspanyol)
 • Chinese (Çinli)
 • Japanese (Japon)

Bir yanıt yazın