İngilizcede the kullanımı, the ne demek

İngilizcede the kullanımı, the ne demektir, ne için kullanılır?

“The”

“The”, belirli bir nesneden söz edildiğinde kullanılır. Sayılabilir ve sayılamaz isimlerin hepsiyle kullanılabilir. Kelimenin önünde kullanılır.

1. Tabiatta birşeyin varlığı (tek başına ya da sınıf olarak) eşsiz ise “the” belirtme sıfatı ile birlikte kullanılır.

the weather (hava)

the sun (güneş)

the sky (gökyüzü)

the earth (dünya)

the equator (ekvator)

2. Bir ortamda bir nesnenin varlığından ikinci kez bahsedildiğinde o nesne “the” belirtme sıfatı ile vurgulanır.

“There is a book on the table. Can you bring me the book please?” (Masanın üzerinde bir kitap var. Bana kitabı getirir misin lütfen?)

“My car struck a tree; you can still  see the mark in the tree.” (Benim arabam bir ağaca çarptı. Ağaçtaki izi hala görebilirsiniz.)

3. Devamında bir yantümce olan bir kelime “the” belirtme sıfatıyla vurgulanır.

the man that I met (görüştüğüm adam)

the place where I met him (onunla görüştüğüm yer)

4. Bulunduğunuz yerde sözü edilen nesneden veya isimden sadece bir tane varsa, belirtme sıfatı “the” ile vurgulanır.

“John is in the garden.” (John, bahçededir) (sözü edilen bahçe, evin bahçesidir.)

“Please pass the salt.” (Tuzu uzat lütfen.) (masanın üzerindeki tuzdan bahsediliyor.)

the postman (bize gelen postacı)

the car (bizim araba)

the newspaper (abone olduğumuz gazete)

5. En üstünlük veya derece belirtilirken belirtme sıfatı “the” kullanılır.

the best student (en iyi öğrenci) (en üstünlük belirtiliyor)

the second (ikinci) (derece belirtiliyor)

6. Belirtme sıfatı “the”, belirli bir sınıf veya türden tekil bir kelimeyle kullanıldığında o türün tümünü temsil edebilir.

The whale is in danger of becoming extinct. (Balinalar, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.)

The deep-freeze has made life easier for housewives. (Derin dondurucular, hayatı kadınlar için daha kolay hale getirdi.)

Üstteki örneklerde kelimeler yapı olarak tekildir. Fakat belirtme sıfatı “the” ile kullanıldıkları için anlam olarak çoğuldur. Belirtme sıfatı “the” genel olarak kullanılan ifadelerde kelimelere bazen çoğul anlam katabilir.

the old = İhtiyarlar

7. Deniz, ırmak, ada, dağ, çöl veya ülke (bazılarında) gibi coğrafi isimlerle belirtme sıfatı “the” kullanılır.

the Atlantic (Atlantik Okyanusu)

the Alps (Alp Dağları)

the Sahara (Sahra Çölü)

Ülke isimlerinin hepsinde “the” kullanılmaz. Aşağıdakiler istisnadır.

the Netherlands (Hollanda)

the United Kingdoms (Birleşik Krallıklar)

the United States of America – the USA (Amerika Birleşik Devletleri – ABD)

Yer ve yön içeren coğrafi isimlerde “the” kullanılır. Fakat istisnalar vardır.

the West (Batı)

the Middle East (Ortadoğu)

the east of Spain (İspanya’nın doğusu)

8. Grup isimleriyle veya belirli mekanlarla “the” kullanılabilir.

the Tower of London

the Beatles

9. Bazı çalgı aletleriyle birlikte kullanılır.

the guitar (gitar)

***

“The” Hangi Durumlarda Kullanılmaz?

* Belirtme sıfatı “the” spor isimleriyle kullanılmaz.

We played football. (Biz futbol oynadık.)

* Önünde iyelik sıfatı olan isimlerle kullanılmaz.

Raise your right hand. (Sağ elini kaldır.)

* İngilizcede bazı kelimelerin önünde “the” kullanılmaz. Genellikle kalıp veya deyim içerisinde kullanılan kelimelerle “the” kullanılmaz.

go home (eve gitmek)

go to bed (yatmak)

go to hospital (hastaneye gitmek)

go to church (kiliseye gitmek)

go to school (okula gitmek)

in bed (yatakta – dinleniyor veya uyuyor)

in hospital (hastanede – hasta)

at school (okulda – öğrenci)

at work (işte – çalışıyor)

Bu gibi yerleri diğer amaçlarla ziyaret ediyorsanız veya kullanıyorsanız “the” kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın