İngilizcede how many how much ne demek

Bu konu anlatımında İngilizcede how many ve how much kullanımı ve anlamı anlatılmaktadır. How many (kaç tane) ve how much (ne kadar) sorularının kullanımı ve örnek cümleler yer almaktadır.

How many & how much?

Many & Much

İngilizce’de “many” ve “much” miktar belirten kelimelerdir.

Many

“Many” sayılabilir (countable) isimlerle kullanılır; “çok”, “çok sayıda”, “çoğu”, “birçok” gibi anlamlara gelir. “Many” ile kullandığımız isimler çoğul hale getirilmelidir.

Many + Countable Noun (Çoğul Sayılabilir İsim)

I have so many friends. – Bir sürü arkadaşım var.
I don’t know many students in the school. – Okuldaki çoğu öğrenciyi tanımıyorum.

Dikkat: Yukardaki örneklerde “many” sayılabilir isimlerle kullanılmıştır. İsimler çoğul halde olmalıdır.

Much

“Much” sayılamaz isimlerle kullanılır; “çok”, “fazla”, “çok fazla”, “çok miktarda” gibi anlamlara gelir. “Much” ile kullandığımız isimler azlık/çokluk belirttiği için çoğul hale getirilemez.

Much + Uncountable (Sayılamayan İsim)

There isn’t much milk in the bottle. – Şişede fazla süt yoktur.
I don’t drink much tea. – Fazla çay içmem.

“Many” ve “much” ın her ikisini de karşılaştıracak olursak şu örnekleri inceleyebiliriz:

There are many university students in this city. – Bu şehirde çok sayıda üniversite öğrencisi var.
There are much water in the store. – Depoda çok fazla su var.

İlk örnekte “many” sayılabilir isimle, ikinci örnekte “much” sayılamaz isimle kullanılmıştır. Her iki cümlede de “çok” anlamında kullanılan bu ifadeler miktar belirtir.

How Many?

“How many” sayılabilir isimlerle kullanılır; “kaç tane” anlamına gelir.

How many + Countable Noun (Sayılabilir İsim) + Auxiliary Verb (Yardımcı Fiil) + Subject (Özne) + Verb (Temel Fiil) + Other Participles (Cümlenin Diğer Öğeleri)

How many pages do you read? – Kaç sayfa okuyorsun?
How many students are there in the classroom? – Sınıfta kaç öğrenci var?
How many teachers are there in this school? – Bu okulda kaç tane öğretmen var?

How Much?

“How much” sayılamaz isimlerle kullanılır; “ne kadar” anlamına gelir.

How much + Uncountable Noun (Sayılabilir İsim) + Auxiliary Verb (Yardımcı Fiil) + Subject (Özne) + Verb (Temel Fiil) + Other Participles (Cümlenin Diğer Öğeleri)

How much water do you need? – Ne kadar suya ihtiyacınız var?
How much milk do the kids drink? – Çocuklar ne kadar süt içiyor?

Örnek Cümleler

* How much money do you have? – Ne kadar paran var?
* How many people live in your city? – Şehrinizde kaç tane insan yaşıyor?
* How much does that book cost? – Bu kitap ne kadar (ücret)?
* How much ice is there? – Ne kadar pirinç var?
* How many apples are there in the basket? – Sepette kaç tane elma var?
* How much petrol do we need? – Ne kadar petrole ihtiyacımız var?
* How many children are in the class? – Sınıfta kaç tane çocuk var?
* How many teachers do you have? – Kaç tane öğretmeniniz var?

Bir yanıt yazın