İngilizcede a / an kullanımı

Bu yazımızda İngilizcede a/an hangi durumlarda kullanılır, bilgi verilecektir ve a/an kullanımıyla ilgili örneklere yer verilmektedir.

1. a/an

(the indefinite article)

İngilizcedeki “a” veya “an” Türkçede “bir” anlamına gelir.

“A” ilk harfi sessiz olan veya sesli olduğu halde sessiz okunan kelimelerin önüne gelir.

a book (bir kitap)

a train (bir tren)

Üstteki iki örnekte b ve t harfleri sessiz harf olduğu için bu kelimelerin önüne a getirilir.

İstisnalar

a university (bir üniversite)

a European (bir Avrupalı)

Üstteki iki örnekte kelimelerin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşları sessiz olduğu için (yunivörsiti ve yurıpiyın) bu kelimelerin de önüne a getirilir.

“An” sesli harf (a, e, i, o, u) ile başlayan kelimelerin önüne gelir.

an apple (bir elma)

an egg (bir yumurta)

İstisnalar

Bazen sessiz ile başlayan bir kelime sesli harfle okunabiliyor. Böyle durumlarda kelimenin okunuşuna sesliyle başlandığı için “an” getirilir.

an MP3 (M harfi kısaltmalarda em şeklinde okunur.)

an hour (h sessizi bazı kelimelerin başında okunmaz.)

an x (x harfinin okunuşu iks şeklindedir.)

2. a/an kullanımı

Bu bölümde a ve an ‘in hangi durumlarda kullanıldığı açıklanmaktadır.

  • Sayılabilir tekil bir nesneden ilk defa bahsediliyorsa kelimenin önüne a/an getilir.

I need a newspaper. (Bir gazeteye ihtiyacım var.)

We live in a flat. (Biz bir dairede yaşıyoruz.)

  • Bir sınıfı temsilen sayılabilir tekil bir nesneden bahsedildiğinde a/an kullanılır.

A child needs love. (Bir çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır.)

All children need love. (Tüm çocukların sevgiye ihtiyacı vardır.)

  • Bir kimsenin mesleğini belirtirken veya bir nesnenin ne olduğunu ifade ederken a/an kullanılır.

I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)

He is a doctor. (O bir doktordur.)

It was an earthquake. (O bir depremdi.)

  • Miktar, sayı belirtirken belirli yapılarla kullanılır.

a lot of = birçok

couple = bir çift

dozen = bir düzine

a great deal of = çok miktarda

  • Belirli sayılarla a/an kullanılır.

a hundred (yüz)

a thousand (bin)

a third (üçte bir)

  • Ücret, hız ve ağırlık gibi belirli ölçü birimleriyle a/an kullanılır.

$1 metre (metresi 1 dolar)

four times day (günde dört kez)

fifty kilometres an hour (saatte elli kilometre)

  • Ünlemlerde tekil sayılabilir kelimelerin önüne a/an getirilir.

What a pretty girl! (Ne güzel bir kız!)

Such a long queue! (Upuzun sıra!)

3. a/an – kullanılmadığı yerler

  • Tekil olduğu için a/an, çoğul kelimelerle birlikte kullanılmaz.
  • Sayılamaz nesnelerle (su, tuz, şeker, ekmek vb) birlikte kullanılmaz.
  • Önüne bir sıfat getirilmediği veya tanımlanmadığı sürece yemek saatleriyle (breakfast, dinner, lunch) a/an kullanılmaz.

Bir yanıt yazın