İngilizce this that these those kullanımı

İngilizce this, that, these, those kullanımı, İngilizcede this that nedir? This, that, these, those örnek cümleler… İngilizce işaret zamirleri this, that, these, those kullanımıyla ilgili konu anlatımı…

İşaret zamirleri İngilizcede “Demonstrative Pronouns” olarak adlandırılır. İngilizcede dört adet işaret zamiri vardır. Şimdi bunlardan sırayla bahsedeceğiz…

1. This (Bu)

“This”, Türkçedeki “bu” işaret zamiriyle aynı işlevi görmektedir. Yakınımızdaki bir şeyi işaret ederken “this” işaret zamirini veya sıfatını kullanabiliriz. “This” tek başına kullanıldığında işaret zamiri işlevine sahiptir; isimlerin önüne geldiğinde ise işaret sıfatı olarak görev alır. “Bu” anlamına gelen “this” tekil olduğu için yardımcı fiil “is” (şimdiki zaman) veya “was” (geçmiş zaman) ile kullanılır.

What is this? (Bu nedir?) (zamir)

This is a book. (Bu bir kitaptır.) (zamir)

This book is very large. (Bu kitap çok geniştir.) (sıfat)

This beach was quite empty last year. (Bu plaj geçen yıl bir hayli boştu.) (this, bir ismi nitelediği için işaret sıfatı olarak kullanışmıştır.)

This is the beach that was quite empty last year. (Bu, geçen yıl bir hayli boş olan plajdır.) (this, tek başına kullanıldığı için işaret zamiridir.)

2. These (Bunlar)

“These”, Türkçedeki “bunlar” işaret zamiriyle aynı işlevi görmektedir. Yakınımızdaki nesneleri işaret ederken “these” işaret zamirini veya sıfatını kullanabiliriz. “These” tek başına kullanıldığında işaret zamiri işlevine sahiptir; isimlerin önüne geldiğinde ise işaret sıfatı olarak görev alır. “Bunlar” anlamına gelen “these” çoğul olduğu için yardımcı fiil “are” (şimdiki zaman) veya “were” (geçmiş zaman) ile kullanılır.

What are these? (Bunlar nedir?) (zamir)

These are books. (Bunlar kitaptır.) (zamir)

These books are very large. (Bu kitaplar çok büyüktür.) (sıfat)

3. That (Şu)

“That”, Türkçedeki “şu” işaret zamiriyle aynı işlevi görmektedir. Uzaktaki birşeyi işaret ederken “that” işaret zamirini veya sıfatını kullanabiliriz. “That” tek başına kullanıldığında işaret zamiri işlevine sahiptir; isimlerin önüne geldiğinde ise işaret sıfatı olarak görev alır. “Şu” anlamına gelen “that” tekil olduğu için yardımcı fiil “is” (şimdiki zaman) veya “was” (geçmiş zaman) ile kullanılır.

What is that? (Şu nedir?) (zamir)

That is a table. (Şu bir masadır.) (zamir)

That table is very large. (Şu masa çok geniştir.) (sıfat)

4. Those (Şunlar)

“Those”, Türkçedeki “şunlar” işaret zamiriyle aynı işlevi görmektedir. Uzaktaki nesneleri işaret ederken “those” işaret zamirini veya sıfatını kullanabiliriz. “Those” tek başına kullanıldığında işaret zamiri işlevine sahiptir; isimlerin önüne geldiğinde ise işaret sıfatı olarak görev alır. “Şunlar” anlamına gelen “those” çoğul olduğu için yardımcı fiil “are” (şimdiki zaman) veya “were” (geçmiş zaman) ile kullanılır.

What are those? (Şunlar nedir?) (zamir)

Those are tables. (Şunlar masadır.) (zamir)

Those tables are very large. (Şu masalar çok büyüktür.) (sıfat)

Bir yanıt yazın