İngilizce should ve shouldn’t

İngilizcede should ve shouldn’t ne anlama gelir, niçin ve nasıl kullanılır? Should ve shouldn’t kipleri, cümle içinde kullanımları, cümle yapıları nedir? Should ve shouldn’t örnek cümlelerle konu anlatımı…

Should – Shouldn’t Konu Anlatımı

Karşı tarafa tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için should/shouldn’t kullanabilirsiniz. Should, fiile (yap)malı anlamını katar; shouldn’t ise olumsuz hali olup (yap)mamalı anlamını veren ektir. Soru halinde ise should/shouldn’t öznenin önüne getirilir. Should ve shouldn’t olan cümlelerde fiile herhangi bir ek getirilmez.

Olumlu cümle yapısı: Özne + should + fiil + nesne
Olumsuz cümle yapısı: Özne + shouldn’t + fiil + nesne
Soru cümlesi: Should/Shouldn’t + özne + fiil + nesne

You should go to bed early.
Erken yat-malı-sın.

We should study English.
İngilizce çalış-malı-(y)-ız.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

You should eat less food. (Kilolu ve fazla yemek yiyen birine daha az yemek yemesini öğüt verirken should kullanabiliriz.)
You shouldn’t eat much food. (Kilolu ve fazla yemek yiyen birine çok yemek yememesini öğüt verirken shouldn’t kullanabiliriz.)

Örnek:
Sam: I’m overweight. (Şişmanım.)
Stella: You should do sports. (Spor yapmalısın.) [Stella, çok şişman olduğunu söyleyen Sam’a tavsiyede bulunur.]
Sam: I feel very tired when I do sports. (Spor yaptığımda kendimi çok yorgun hissediyorum.)
Stella: Then, you shouldn’t eat much. (Öyleyse, fazla yemek yememelisin.) [Stella, farklı bir öneride bulunuyor. Dikkat ettiyseniz should’un olumsuzu kullanıldı.]

Bir yanıt yazın