İngilizce past perfect tense

İngilizce past perfect tense cümle yapısı nasıldır? Past perfect tense hangi durumlarda ve niçin kullanılır? Past perfect tense örnek cümleleriyle konu anlatımı…

The Past Perfect Tense – Cümle Yapısı

Bu zamanda özneden sonra “had” getirilir ve fiilin üçüncü hali veya düzenli fiil ise “-ed” takısı eklenmiş hali getirilir. Olumsuz halinde “had not” veya kısaltılmış şekli olan “hadn’t” getirilir. Soru halinde “had” öznenin önüne getirilir. Hem olumlu hem olumsuz hem de soru halinde fiillerin üçüncü hali veya “-ed” takısı almış hali kullanılmalıdır. Bu kuralı şu şekilde formül haline getirebiliriz.

Olumlu: Özne + had + Fiil (düzensiz ise 3. hali/düzenliyse -ed takısı eklenmiş hali) + Nesne
Olumsuz: Özne + hadn’t (had not) + Fiil (düzensiz ise 3. hali/düzenliyse -ed takısı eklenmiş hali) + Nesne
Soru: Had + Özne + Fiil (düzensiz ise 3. hali/düzenliyse -ed takısı eklenmiş hali) + Nesne

Olumlu Hali Olumsuz Hali Soru Hali
I had done my homework.
You had slept.
He/She/It had worked.
We had helped him.
You had seen him.
They had gone abroad.
I hadn’t done my homework.
You hadn’t slept.
He/She/It hadn’t worked.
We hadn’t helped him.
You hadn’t seen him.
They hadn’t gone abroad.
Had I done my homework?
Had you slept?
Had he/she/it worked?
Had we helped him?
Had you seen him?
Had they gone abroad?

Bu tense’de, I had, you had, he had, we had gibi ifadeler yerine I’d, you’d, he’d, we’d gibi kısaltılmış ifadeler kullanabilirsiniz.

The Past Perfect Tense – Kullanımı

The past perfect tense hangi durumlarda ve niçin kullanılır?

1. Past Perfect Tense, Present Perfect Tense’in geçmiş zaman halidir. Geçmişte gerçekleşen olaylardan bahsederken, daha geçmişte olmuş olayları vurgulamak için bu tense kullanılabilir. Yani iki olaydan bahsederken biri diğerinden daha eskiyse bu tense’den faydalanabilirsiniz. Türkçede “-mıştı, -mişti” ekleriyle aynı işleve ve kullanıma sahiptir.

When I came home, they had already eaten the meal. (Eve geldiğimde, onlar yemeği çoktan yemişlerdi.)
Before she had dinner, she had washed his hands. (O akşam yemeğini yemeden önce, ellerini yıkamıştı.)

2. Aşağıdaki zaman bağlaçlarıyla birlikte Past Perfect Tense kullanılabilir.

After + Past Perfect / Simple Past + Simple Past

After he had taken an aspirin, he felt better. (O, bir aspirin aldıktan sonra, daha iyi hissetti.)
After he took an aspirin, he felt better. (O, bir aspirin aldıktan sonra, daha iyi hissetti.)

After‘ın bulunduğu kısım cümle sonunda da yer alabilir. Bu durum diğer zaman bağlaçları için de geçerlidir.

He felt better after he had taken an aspirin.

Before + Simple Past + Past Perfect / Simple Past

Before he went to bed, he had brushed his teeth. (O yatağa girmeden önce, dişlerini fırçalamıştı.)
Before he went to bed, he brushed his teeth. (O yatağa girmeden önce, dişlerini fırçaladı.)

Until / Till + Simple Past / Past Perfect + Simple Past (genellikle olumsuz)

I didn’t disturb him until he had finished his job. (O işini bitirene kadar, onu rahatsız etmedim.)
I didn’t understand this problem until he had explained it. (O açıklama yapana kadar, sorunu anlamadım.)

Until / Till + Simple Past / Past Perfect + Simple Past

Temel cümlede Past Perfect Tense kullanmak da mümkündür. Fakat böyle durumlarda Past Perfect Tense genellikle “always, never, in my life” gibi zaman zarflarıyla kullanılır.

I had always been patient until they made me furious yesterday. (Onlar beni geçen hafta kızdırana kadar, hep sabırlı olmuştum.)

As soon as + Past Perfect / Simple Past + Simple Past

As soon as I had arrived home, I went to bed. (Eve varır varmaz, yatağa girdim.)
As soon as the teacher had entered the classroom, I talked to him. (Öğretmen içeri girer girmez, onunla konuştum.)

When + Simple Past + Simple Past (did) / Past Continuous Tense (was/were doing) / Past Perfect (had done)

When I arrived home, she washed the dishes. (Eve vardığımda bulaşıkları yıkadı.)
When I arrived home, she was washing the dishes. (Eve vardığımda bulaşıkları yıkıyordu.)
When I arrived home, she had already washed the dishes. (Eve vardığımda bulaşıkları çoktan yıkamıştı.)

By the time + Simple Past + Past Perfect

By the time I arrived home, she had washed the dishes. (Ben eve varana kadar, bulaşıkları yıkamıştı.)

Bir yanıt yazın