İngilizce must ve mustn’t

İngilizcede must ve mustn’t kullanımı, must ve mustn’t ne anlama gelir? Must ve mustn’t cümlede nasıl kullanılır? Must ve mustn’t konu anlatımı ve örnek cümleler…

Must / Mustn’t Konu Anlatımı

MUST KONU ANLATIMI

Zorunluluk ifade etmek için kullanılan “-meli, -malı” kipidir. Olumsuz hali ise “mustn’t” veya “must not” getirilerek yapılır. Yasakları veya kuralları ifade etmek için olumsuz hali kullanılabilir.

MUST / MUSTN’T (OLUMLU / OLUMSUZ) CÜMLE YAPILARI: 

Must veya mustn’t, cümlenin öznesine göre çekimlenmez. Must veya mustn’t ‘tan sonra fiil herhangi bir ek almaz.

MUST (OLUMLU) -meli/-malı

Özne + Must + Fiil + Nesne

You must drink less. (Az içmelisin.)
You must study lesson. (Ders çalışmalısın.)

MUSTN’T (OLUMSUZ) -memeli/-mamalı

Özne + Mustn’t / Must not + Fiil + Nesne

You mustn’t shout. (Sen bağırmamalısın.)
You mustn’t speak loudly. (Sen gürültülü konuşmamalısın.)

MUST / MUSTN’T KULLANIM ALANLARI

1. Çok güçlü bir öneride bulunurken must veya mustn’t kullanılabilir.

You must eat less food, otherwise you will put on weight. (Sen az yemek yemelisin, yoksa kilo alacaksın.) [güçlü tavsiye]
You mustn’t eat much food, otherwise you will put on weight. (Sen fazla yemek yememelisin, yoksa kilo alacaksın.)  [güçlü tavsiye]
You must listen to your teacher carefully. (Sen öğretmenini dikkatle dinlemelisin.)

2. Zorunlulukları, kuralları veya yasakları ifade ederken must veya mustn’t kullanılabilir. 

You must stop when the traffic light is red. (Sen kırmızı ışıkta durmalısın.) [kural/zorunluluk]
You mustn’t cross at red light. (Sen kırmızı ışıkta geçmemelisin.) [yasak]
You mustn’t chew gum in the class. (Sen sınıfta sakız çiğnememelisin.) [yasak]
You mustn’t write on desks. (Sen sıraların üzerine yazmamalısın.) [yasak]
You must wear school uniform. (Sen okul üniforması giymelisin.) [zorunluluk]
You must not smoke here. (Burada sigara içmemelisiniz.) [yasak]

Bir yanıt yazın