İngilizce iyelik zamirleri possessive pronouns kullanımı

İngilizce iyelik zamirleri possessive pronouns nedir, İngilizcede iyelik zamirleri nerede, nasıl kullanılır? İngilizce iyelik zamirleri konu anlatımı ve örnek cümleler…

İyelik Zamirleri – (Possessive Pronouns)

İyelik zamirleri, İngiliz dilinde sahiplik bildiren ama tek başına kullanılan kelimelerdir. İyelik zamirleri direkt ismin yerine geçen kelimelerdir. İyelik zamirleri, “onun kitabı, senin kalemin” gibi ifadeler yerine kısaca “benimki, seninki” anlamını veren kelimelerdir.

Mine – Benimki (bana ait)

Yours – Seninki (sana ait)

His – Onunki (ona ait)

Hers – Onunki

Its – Onunki

Ours – Bizimki (bize ait)

Yours – Sizinki (size ait)

Theirs – Onlarınki (onlara ait)

Örnek ifadeler:

This is my book. It’s mine. (Bu benim kitabım. O, benim.)

This is your pen. It’s yours. (Bu senin kalemin. O, senin.)

This is not your notebook. It’s mine. (Bu senin defterin değil. O, benimki.)

This is not her bag. It’s yours. (Bu onun çantası değil. O, seninki.)

İyelik zamirleri (Possessive Pronouns), İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) ile karıştırılmamalıdır. İyelik zamirleri tek başına kullanılırken, iyelik sıfatları isimlerin önüne getirilir. 

Bir yanıt yazın