İngilizce if clause types

İngilizce if clause type 1, 2, 3 konu anlatımı ve if clause örnek cümleler…

Bu sayfada “conditional clause” veya “if clauses” olarak da bilinen İngilizce şartlı cümleler konusunu kısaca işleyeceğiz.

İngilizcede “if” eğer anlamına gelir ve bu yapıyı şart cümlelerinde kullanırız.

İki cümleden oluşan “conditional” cümlelerde, birbirine bağlı iki durumun hangi şartlar sağlanırsa gerçekleşeceğini ifade ederiz. İki cümlecikten oluşan şart cümlelerinde “if” bulunan kısım (if clause) gerçekleştirilmesi gereken şartı belirten kısımdır. Diğer cümle ise “if”li kısımda belirtilen eylemin gerçekleşmesi durumunda ne olacağını belirten ana cümledir (main clause). Cümleye her ikisiyle de başlanabilir. “If clause” sonda yer alıyorsa “if” ten önce virgül kullanmayız.

İngilizcede “If clause” yapısı çok basit bir konudur. “If ………. ” yapısını Türkçeye “Eğer ……. -sa/se” şeklinde çevirebiliriz.

Örnek cümle: “If I go to Ankara, I will visit Anitkabir.” (Eğer Ankara’ya gidersem, Anıtkabir’i ziyaret edeceğim.)

“Conditional sentences” üç kategoride grupladırılır. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

Conditional Sentence Type 1 (Birinci Tip)

If + Simple Present Tense, + Will VERB

Bu yapıyla gelecekle ilgili olası olayları anlatabiliriz.

If I pass the exam, I’ll go to the university. (Sınavı geçersem, üniversiteye gideceğim.)

If you study hard, you will get a good mark. ( Sıkı çalışırsan, iyi not alacaksın.)

If she does not (doesn’t) tell the truth, Nobody will trust her anymore. ( Eğer doğruyu söylemezse, artık ona kimse inanmayacak.)

Conditional Sentence Type 2 (İkinci Tip)

If + Past Tense, + Would VERB

Bu yapıyla “o anda gerçekle ters düşen bir durumun olması halinde ne olurdu” ifadesi vurgulanır. Bununla beraber “If clause” kısmında belirtilen eylem o esnada yoktur, gerçek değildir; “olsa ne olurdu” durumu anlatılır.

If I found her address, I would send an invitation card to her. (Onun adresini bulsam, ona bir davetiye kartı gönderirdim.)

If I had money, I would have a holiday. (Param olsa tatil yapardım.)

What would you do if you had 1.000.000 dollars? (1.000.000 doların olsa ne yapardın?)

If I were you, I wouldn’t do this. (Senin yerinde olsaydım, bunu yapmazdım.)

gibi…

Conditional Sentence Type 3 (Üçüncü Tip)

If + Past Perfect Tense, + would have (+past participle of verb)

Bu yapıyla geçmişte kalan olayları ifade edebilirsiniz. “Geçmişte şu olsaydı şöyle olmuş olurdu” gibi…

If I had found her address, I would have sent an invitation card to her. (Onun adresini bulsaydım, ona bir davetiye göndermiş olurdum.)

If she had been careful, the accident wouldn’t have happened. ( Eğer dikkatli olsaydı, kaza olmamış olurdu.)

NOT: Bazen farklı zamanlarla da kullanılabileceğini unutmayınız. Konu kısaca anlatılmıştır…

Bir yanıt yazın