İngilizce future perfect tense

İngilizce future perfect tense konu anlatımı, future perfect tense kullanımı ve örnek cümleler…

The Future Perfect Tense

Future Perfect Cümle Yapısı

Özneden sonra “will have” getirilir, düzensiz fiiller 3. haliyle kullanılırken düzenli fiiller “-ed” takısı alır. “Has” kullanılmaz.

Subject (Özne) + Will + Have +  Verb3 + Object (Nesne)

I will have finished homework. (Ben ödevi bitirmiş olacağım.)
You will have gone to school. (Sen okula gitmiş olacaksın.)

Olumsuz halinde “will” ile “have” arasına “not” getirilir veya “will” yerine “won’t” kullanılır.

Soru halinde “will” özneden önce getirilir.

Future Perfect Kullanımı

Gelecekte bir noktada tamamlanmış olan eylemleri bu tense ile ifade edebiliriz. “By, before, in a month, in a year” gibi zaman zarflarıyla kullanılabilir.

will have graduated from the university in three years. (Ben iki yıl içerisinde üniversiteden mezun olmuş olacağım.)
He will have finished the project by next month. (O gelecek aya kadar projeyi bitirmiş olacak.)

* Ayrıca when, before ve by the time gibi bağlaçları bu tense ile birlikte kullanabiliriz.

My mother will have cooked the meal by the time my father comes home. (Babam eve gelene kadar annem yemeği pişirmiş olacak.)

My mother will have cooked the meal when my father comes home. (Babam eve geldiğinde annem yemeği pişirmiş olacak.)

Not: “By the time” bir bağlaçtır. “By” ise bir preposition’dır. Bu ikisi birbiriyle karıştırılmamalıdır. “By” kendinden sonra isim alır. “By the time” ise yan tümce oluşturmak için kullanılan bir bağlaç olup, “şu zamana kadar…” anlamını verir.

Bir yanıt yazın