İngilizce çoğul eki -s kullanımı

İngilizce çoğul eki nedir? İngilizcede çoğul eki kullanımı nasıldır? İngilizce kelimeleri çoğul yapmayla ilgili konu anlatımı…

Çoğul Eki -s (Plurals)

İNGİLİZCEDE KELİMELERİ ÇOĞUL YAPMA…

1. İngilizcede isimleri çoğul yapmak için tekil kelimelerin sonuna -s takısı getirilir.

friend = arkadaş

friends = arkadaşlar

2. Kelimenin sonuna gelen çoğul eki -s ‘nin okunuşu önündeki harfe göre değişir.

Çoğul eki, “pk ve f” harflerinden sonra /s/ diye okunur. Diğer harflerden sonra /z/ şeklinde okunur.

maps /mæps/ haritalar

books /buks/ kitaplar

days /deyz/ günler

friends /frendz/ arkadaşlar

3. “cegese veya ze” hecelerinden sonra çoğul eki geldiğinde /iz/ şeklinde okunur.

bandage – bandages /bændiciz/

fridge – fridges /friciz/

4. Son harfi o, ch, sh, ss veya x olan kelimelere -es eki getirilir.

tomatoes (domatesler), brushes (fırçalar), boxes (kutular), kisses (öpücükler), watches (kol saatleri)

-es takısı /iz/ şeklinde okunur.

Fakat köken olarak İngilizce olmayan birtakım kelimeler bu kurala uymayabilir. Örnek:

dynamos, kilos, photos, kimonos, pianos gibi…

5. Bir kelimenin son harfi -y ise ve -y‘nin önündeki sessiz harf ise -y harfi düşer ve -ies eki getirilir.

fly (sinek), son harfi -y düşer; kelimeyi çoğul yapmak için -ies gelir.

flies (sinekler)

baby (bebek) babies (bebekler), lady (bayan) ladies (bayanlar), country (ülke) countries (ülkeler)

6. Bir kelimenin son harfi -f veya -fe ise (-f veya – fe) harfleri düşer ve kelime -ves ekini alır. Bu kelimelere çok sayıda örnek verebiliriz.

calf – calves, hal– halves, knife – knives,

leaf – leaves, life – lives, loaf – loaves,

self – selves, shelf – shelves, thief – thieves,

wife – wives, wolf – wolves…

Fakat bu kural için istisnalar mevcuttur.

cliff – cliffs, handkerchief – handkerchiefs, safe – safes…

scarf – scarfs / scarves

hoof – hoofs / hooves

7. Bazı kelimeler çoğul yapılacağı zaman -s takısı almaz. Sadece bir sesli harfin değiştirilmesiyle çoğul hale dönüşen özel (istisna) kelimeler vardır.

foot – feet, louse – lice, mouse – mice, woman – women, goose – geese, man – men, tooth – teeth…

Bazı kelimeler de farklı bir ek alarak çoğul hale gelir. Bunlarda belirli bir kural yoktur. İstisna kelimeler olduğu için birebir ezberlenmesi gerekir.

child – children, ox – oxen, person – people …

8. Bazı kelimeler vardır ki tekil ve çoğul hali aynıdır. Hiçbir ek almazlar. Değişikliğe uğramazlar.

fish – fish, sheep – sheep …

Bir yanıt yazın