İngilizce adverbs

İngilizcede adverbs kullanımı, adverbs nedir, İngilizce adverbs konu anlatımı ve örnek cümleler…

ADVERBS (ZARFLAR)

İngilizcede fiilleri niteleyen kelimelere adverbs denir. Adverbs genellikle cümlenin sonunda yer alır veya fiilden sonra gelir.

Adverbs zarflar, İngilizcede bir eylemin ne zaman, nasıl ve hangi sıklıkta olduğunu ifade eden kelimelerdir. Zarflar yapı olarak çeşitlilik gösterebilir. Şimdi bunları inceleyelim.

Zarflar sıfatların -ly takısı almasıyla oluşturulabilir. .

Örneğin;
Careful (Sıfat) – Dikkatli
Carefully (Zarf) – Dikkatli bir şekilde

You should be careful. (Sen dikkatli olmalısın.) [sıfat]
You should drive carefully. (Sen dikkatli bir şekilde sürmelisin.) [zarf]
He should drive the car carefully. (O arabayı dikkatli sürmeli.) [zarf]
I can’t hear you. Please speak loudly. (Seni işitemiyorum. Lütfen yüksek sesle konuş.) [zarf]

Örnek Zarflar:
Regular – regularly (düzenli – düzenli olarak)
Sincere – sincerely (samimi – samimi bir şekilde)
Analytical – analytically (çözümsel – çözümsel bir şekilde)
Careful – carefully (dikkatli – dikkatlice)
Clear – clearly (açık – açıkça)
Slow – slowly (yavaş – yavaşça)
Obvious – obviously (açık – açıkça)
Loud – loudly (yüksek ses – yüksek sesle)
Close – closely (yakın – yakından)
Quiet – quietly (sessiz – sessizce)
Efficient – efficiently (etkili – etkili bir şekilde)
Active – actively (aktif – aktif bir şekilde)
Angry – angrily  (kızgın – kızgın bir şekilde)

Düzensiz Zarflar

Bazı adverbs (zarflar) “-ly” takısı almaz.

Adjective (sıfat)    Adverb (zarf)
Good (iyi)                               Well (iyi bir şekilde, iyice, iyi)
Fast (hızlı)                              Fast (hızlı bir şekilde)
Hard(sert, sıkı)                       Hard (sıkı bir şekilde, büyük gayretle)
Early(erken)                           Early (erkenden)
Late (geç)                               Late (geç)

Bu zarflarla ilgili örnek cümleleri inceleyin.

He can run fast. (O hızlı koşabilir.)
She gets up early. (O erken kalkar.)
Are you OK? You don’t look well. (İyi misin? Pek iyi görünmüyorsun.)
If you study hard, you will be successful. (Eğer büyük bir gayretle çalışırsan başarılı olacaksın.)

Bir yanıt yazın