İngilizce making suggestions

Bu yazımızda İngilizcede davet etme, öneride bulunma ve teklif etmede kullanılan İngilizce ifadeleri görelim. İngilizce öneride bulunmayla ilgili ifadeler diyalog kururken size lazım olacaktır. Speaking (konuşma) becerilerinin geliştirilmesinde making suggestion (öneride bulunma) ifadeleri oldukça faydalı olmaktadır. Bu konuyla ilgili örnek cümle ve diyaloglar aşağıda yer almaktadır.

WOULD YOU LIKE (TO) …….?

      Bu ifade “……-mek ister misin?” anlamını vermek için kullanılır. “Would you like” ifadesinden sonra fiil kullanılırsa “to” eklenir. İsim kullanılırsa “to” kullanılmaz.

      Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin?)
Would you like some fruit juice?
(Biraz meyve suyu ister misin?)

DO YOU WANT (TO) …….?

      Bu ifade de “……-mek ister misin?” anlamını verir. “Do you want” ifadesinden sonra fiil
kullanılacaksa “to” getirilir. İsim kullanılacaksa “to” kullanılmaz.

Do you want to drink something at a cafe? (Kafede bir şey içmek ister misin?)
Do you want some cake?
(Biraz kek ister misin?)

HOW ABOUT ……?  &  WHAT ABOUT ……?

      Bu iki ifade “…… -meye ne dersin?” anlamına gelir ve öneride bulunmak için kullanılır.

      How about going to the cinema tonight? (Bu gece sinemaya gitmeye ne dersin?)
What about playing soccer?
(Futbol oynamaya ne dersin?)

      Dikkat:  “What about you?” kalıbı “Peki ya sen?” / “Ya sen?” anlamına gelir.

WHY DON’T WE ……? 

Bu ifade fiile “niçin … yapmıyoruz?” anlamını vermek için kullanılır. İngilizcede bir tür
öneride bulunma biçimidir.

Why don’t we have a barbecue next week? (Niçin gelecek hafta mangal yapmıyoruz?)

SHALL WE ……?

Diğer bir öneride bulunma şekli olan “Shall we ……?” ifadesi “…… yapalım mı?” anlamına gelir.

Shall we watch a comedy movie? (Komedi filmi izleyelim mi?)
Shall we have a picnic together?
(Birlikte piknik yapalım mı?)

LET’S ……?

“Let’s …” fiile “Haydi …… yapalım” anlamını katar. “Let’s …” ifadesinden sonra fiil kullanılır.
Bu da öneride bulunmak için kullanılan bir ifade şeklidir.

Let’s meet at the city park at 7 o’clock. (Saat 7’de şehir parkında görüşelim.)

“İngilizce making suggestions” üzerine 1 yorum.

  1. Geri bildirim: 8. sınıf 1. ünite friendship konu anlatımı - İngilizce konu anlatımı

Bir yanıt yazın