İngilizcede superlative konu anlatımı

İngilizce superlatives ne demektir? İngilizcede superlative kullanımı ile ilgili kısa bir konu anlatımı ve örnek cümleler…

İngilizcede Superlative Nedir?

Üstünlük anlamı katan ve Türkçedeki “en” anlamını veren “-est” eki de bir veya iki heceli sıfatların sonuna getirilir. Sıfatların önüne de “the” getirilmektedir.

safe (güvenli) >> the safest (en güvenli)
tall (uzun)  >> the tallest (en uzun)
ugly (çirkin)  >> the ugliest (en çirkin) 

Uzun sıfatlarda ise sıfata -est takısı getirilmez; bunun yerine sıfatın önüne the most ifadesi getirilir. Aşağıdaki superlative örnek ifadeleri inceleyiniz.

the most beautiful (en güzel)
the most expensive (en pahalı)

İngilizcede superlative ifadelerin cümle içinde kullanımıyla ilgili örnek cümleler:

Istanbul is the most beautiful city in Turkey. (İstanbul, Türkiye’deki en güzel şehirdir.)
Hakan is the tallest student in the class. (Hakan, sınıftaki en uzun öğrencidir.)

Bir yanıt yazın