İngilizce would

İngilizcede would nedir, nasıl kullanılır? İngilizce would konu anlatımı ve örnek cümleler…

Would nedir?

İngilizcede “Would” un tek başına kullanımı “used to” ile aynıdır. “Would” kendisinden sonra gelen fiile “-erdi” anlamını verir. Geçmişte yaptığımız eylemleri “özne + would + fiil” formülü ile ifade edebiliriz. Ancak “would”, durum fiilleri (be, become, seem gibi) ile kullanılmaz. Durum fiillerini kullanmamız gerektiğinde “used to” kalıbını kullanmamız daha doğru olur.

would get up early and go for a walk. (Erken kalkardım ve yürüyüşe çıkardım.)

would call my parents every Sunday. (Her Pazar ebeveynlerimi arardım.)

would visit my grandpa in the weekends. (Haftasonları dedemi ziyaret ederdim.)

He would go for a walk every morning. (O, her sabah yürüyüşe çıkardı.)

She would ride a bike when she was young. (O gençken bisiklet sürerdi.)

They would get up early in the past, but now they get up late. (Onlar eskiden erken kalkardı, ama şimdi geç kalkıyorlar.)

Yukarıdaki örneklerden, would ile kullanılan eylemlerin eskiden yapıldığını ama artık yapılmadığını anlıyoruz.

Would’un olumsuz hali “wouldn’t” şeklindedir. Soru cümlelerinde ise “would” özneden önce gelir.

wouldn’t study my lessons. (Ben derslerime çalışmazdım.)

Would you go swimming in the weekends? (Haftasonları yüzmeye gider miydin?)

Bir yanıt yazın