İngilizce will ve be going to arasındaki farklar

Bu konu anlatımında İngilizce will ve be going to arasındaki farklar verilmektedir. Örnek cümlelerle İngilizcede will, be going to konu anlatımı…

Will & Be going to arasındaki farklar nelerdir?

Will ve be going to ‘nun her ikisi de gelecek zamanda kullanılır. Kullandığımız fiile “-ecek” gelecek zaman kip ekini ekler. Fakat kullanım alanları farklıdır.

İNGİLİZCEDE WILL KULLANIMI

Will, cümleye -ecek, -acak anlamını katar:
I will go to Istanbul tomorrow. (Yarın, İstanbul’a gideceğim.)
She will do his homework. (O, ödevini yapacak.) gibi…

Will, Konuşma sırasında önerilen teklifler için kullanılır. Ya da konuşma anında verilen kararlar için kullanılır.
A: It’s getting hot here. (Burası sıcak oluyor)
B: I will open the door (Kapıyı açacağım)

* Gelecekle ilgili kesin olmayan tahminler için kullanılır. Dolayısıyla maybe, perhaps gibi ifadelerle kullanılabilir.
I will help him later. (Ona daha sonra yardım edeceğim.)

* Söz verirken de will kullanılır:
I will fix this, I promise. (Bunu düzelteceğim söz veriyorum.)

* Ayrıca will; I’m sure, I believe, I expect, I hope, I suppose, I think, I’m afraid, I wonder, I fear, I worry, I promise, I guess or perhaps, possibly, surely, probably, maybe gibi ifadelerle birlikte kullanılır.

I think, she will fail the exam. (Sanırım sınavı geçemeyecek)

İNGİLİZCEDE BE GOING TO KULLANIMI:

“Be going to” da will gibi cümleye -ecek, -acak anlamını verir. Be, cümlenin öznesine göre am,is,are biçiminde çekimlenir.

I am going to drive the car. (Arabayı süreceğim.)
You are going to study English. (İngilizce çalışacaksın.) gibi…

* Gelecekle ilgili delillere dayanan kesin tahminler yaparken be going to kullanılır.
Look at the black clouds! It’s going to rain. (Kara bulutlara bak! Yağmur yağacak.)

* Daha önceden karar verilmiş eylemlerden bahsederken be going to kullanılır:
We bought our tickets one month ago. We are going to fly to Newyork!
(Biletlerimizi bir ay önce aldık. Newyork’a uçacağız.)

* Ünlem cümlelerinde be going to kullanılır.
Watch out! It’s going to bite you. ( Dikkat et! Seni ısıracak)

“İngilizce will ve be going to arasındaki farklar” üzerine 1 yorum.

  1. Geri bildirim: Will be going to test çöz - İngilizce konu anlatımı

Bir yanıt yazın