İngilizce when while

İngilizce when while cümleleri nasıl kurulur? İngilizcede when while kullanımı, when while örnek cümleleri, when while kuralları ile ilgili konu anlatımı…

Bu dersimizde geçmiş zaman ve şimdiki zamanın hikayesiyle sık kullanılan when ve while konu anlatımını ele alacağız.

When Cümleciği

Geçmişte gerçekleşen veya devam etmekte olan bir olay esnasında başka bir eylem gerçekleşmişse “when” ile ifade edilir.

When, -diğinde, -dığında anlamını verir. When’in olduğu kısımda geçmiş zaman (past tense) kullanılmalıdır. When yan cümlecik görevini görür ve when cümleciği içerisinde şimdiki zamanın hikayesi (past continuous tense) genellikle kullanılmamalıdır. Esas cümlede ise ya geçmiş zaman (past tense) ya da şimdiki  zamanın hikayesi (past continuous tense) kullanılabilir.

WHEN + Geçmiş Zaman (Past Tense) ———–> Geçmiş Zaman (Past Tense)
veya
WHEN + Geçmiş Zaman (Past Tense) ———–> Şimdiki Zamanın Hikayesi (Past Continuous Tense)

When you came home, she was washing the dishes.
(Sen eve geldiğinde, o bulaşıkları yıkıyordu.)

When I went out, my father was reading a newspaper.
(Ben dışarı gittiğimde, babam gazete okuyordu.)

Yukarıdaki örneklere dikkat ederseniz when’in olduğu kısımda sadece geçmiş zaman (past tense) kullandık. Esas cümlede ise şimdiki zamanın hikayesini (past continuous tense) kullandık. Fakat esas cümlede eylemin durumuna göre geçmiş zaman da kullanılabilir.

When the teacher entered the classroom, we stood up.
(Öğretmen sınıfa girdiğinde, ayağa kalktık.)

When she arrived, we went to school.
(O vardığında, okula gittik.)

While Cümleciği

Geçmişte gerçekleşen veya devam etmekte olan bir eylem esnasında başka bir eylem gerçekleşiyorsa “while” cümleciği kullanılır. Her iki cümlede gerçekleşen olaylar birbirine paralel gerçekleşir.

While, -iken anlamını verir. While’ın olduğu yan cümlede şimdiki zamanın hikayesi (past continuous tense) kullanılabilir. Geçmiş zaman (past tense), while yan cümleciğinin olduğu kısımda genellikle kullanılamaz; esas cümlede hem geçmiş zaman hem de şimdiki zamanın hikayesi kullanılabilir.

WHILE + Şimdiki Zamanın Hikayesi (Past Continuous Tense) ———–> Geçmiş Zaman (Past Tense)
veya
WHILE + Şimdiki Zamanın Hikayesi (Past Continuous Tense) ———–> Şimdiki Zamanın Hikayesi (Past Continuous Tense)

While we were playing football, he hurt his leg.
(Biz futbol oynuyorken, o bacağını incitti.)

While my mother was washing the dishes, I was watching TV.
(Annem bulaşıkları yıkıyorken, ben televizyon izliyordum.)

While she was doing homework, I was singing a song.
(O ödev yapıyorken, ben şarkı söylüyordum.)

Bir yanıt yazın