İngilizce was were örnek cümleler

Bu sayfada was ve were örnek cümleler yer almaktadır. İngilizce was were, to be (olmak) fiilinin geçmiş zaman halidir. Diğer bir ifadeyle was/were, am/is/are ‘ın geçmiş zaman halidir.

Was / Were Örnek Cümleler

Basit düzeyde İngilizce was were örnek cümleler içermektedir. 

İngilizce was were olumlu örnek cümleler

was a student. (Ben bir öğrenciydim.)
was good at tennis. (Ben teniste iyiydim.)
was bad at volleyball. (Ben voleybolda kötüydüm.)
was hungry. (Ben açıkmıştım.)
was eating meal. (Ben yemek yiyordum.)

You were a teacher. (Sen bir öğretmendin.)
You were an intelligent student. (Sen zeki bir öğrenciydin.)
You were at school yesterday. (Sen dün okuldaydın.)
You were in the garden. (Sen bahçedeydin.)
You were playing football. (Sen futbol oynuyordun.)

He was a good man. (O iyi bir adamdı.)
He was a hardworking student. (O çalışkan bir öğrenciydi.)
He was my friend. (O benim arkadaşımdı.)
He was honest. (O dürüsttü.)
He was hardworking. (O çalışkandı.)

She was a good girl. (O iyi bir kızdı.)
She was my friend. (O benim arkadaşımdı.)
She was happy. (O mutluydu.)
She was clever. (O zekiydi.)
She was in Istanbul. (O İstanbul’daydı.)
She was working. (O çalışıyordu.)

It was my cat. (O benim kedimdi.)
It was hungry. (O acıkmıştı.)
It was very small. (O çok küçüktü.)
It was in the garden. (O bahçedeydi.)
It was playing with me. (O benimle oynuyordu.)

We were friends. (Biz arkadaştık.)
We were in London. (Biz Londra’daydık.)
We were good people. (Biz iyi insanlardık.)
We were hardworking. (Biz çalışkandık.)
We were playing chess. (Biz satranç oynuyorduk.)

They were friends. (Onlar arkadaştı.)
They were at work. (Onlar işteydi.)
They were at school. (Onlar okuldaydı.)

Örnekler:

Ahmet and Mehmet were friends. (Ahmet ve Mehmet arkadaştı.)
Ayşe, Özge and Berk were students. (Ayşe, Özge ve Berk öğrenciydi.)
Aişe was twenty years old. (Ayşe yirmi yaşındaydı.)
Özge was a pretty girl. (Özge güzel bir kızdı.)
Berk was handsome. (Berk yakışıklıydı.)

Yeşim was a student last year, but she is a doctor now. (Yeşim geçen yıl bir öğrenciydi, ama şimdi o bir doktor.)
Buket was at home yesterday, but she is at school now. (Buket, dün evdeydi, ama şimdi o okulda.)
Gözde was hardworking last year, but she is lazy this year. (Gözde, geçen yıl çalışkandı, ama bu yıl o tembel.)

İngilizce was were olumsuz örnek cümleler

Not: was not ‘ın bitişik hali wasn’t -were not ‘ın bitişik hali weren’t 

was not a lazy student. (Ben tembel bir öğrenci değildim.)
was not a student. (Ben bir öğrenci değildim.)
was not good at basketball. (Ben basketbolda iyi değildim.)
was not happy. (Ben mutlu değildim.)
wasn’t sad. (Ben üzgün değildim.)
wasn’t tall. (Ben uzun değildim.)
I wasn’t fat. (Ben şişman değildim.)

You were not a student. (Sen bir öğrenci değildin.)
You were not a teacher. (Sen bir öğretmen değildin.)
You were not lazy. (Sen tembel değildin.)
You were not stingy. (Sen cimri değildin.)
You were not rude. (Sen kaba değildin.)
You weren’t hardworking. (Sen çalışkan değildin.)
You weren’t in England. (Sen İngiltere’de değildin.)

He was not lazy. (O tembel değildi.)
He wasn’t hardworking. (O çalışkan değildi.)
He wasn’t a doctor. (O doktor değildi.)
He wasn’t a teacher. (O bir öğretmen değildi.)

It was not my dog. (O benim köpeğim değildi.)
It wasn’t my house. (O benim evim değildi.)
It wasn’t bad. (O kötü değildi.)

We weren’t in England. (Biz İngiltere’de değildik.)
We weren’t friends. (Biz arkadaş değildik.)

They weren’t friends. (Onlar arkadaş değildi.)

Örnekler:

The bag was not mine. (Çanta benim değildi.)
These pens weren’t yours. (Bu kalemler senin değildi.)
John wasn’t German. (John Alman değildi.)
Peter was not my friend. (Peter benim arkadaşım değildi.)
John and Peter weren’t my friends. (John ve Peter benim arkadaşım değildi.)
Helen wasn’t from Greece. (Helen Yunanistanlı değildi.)

İngilizce was were örnek soru cümleleri 

 • Was I a lazy student? (Ben tembel bir öğrenci miydim?)
 • Was I at hospital? (Ben hastanede miydim?)
 • Was I hardworking? (Ben çalışkan mıydım?)
 • Were you a student? (Sen bir öğrenci misydin?)
 • Were you a teacher? (Sen bir öğretmen miydin?)
 • Were you at home? (Sen evde miydin?)
 • Were you ill? (Sen hasta mıydın?)
 • Was he a good dentist? (O iyi bir diş hekimi miydi?)
 • Was he a hardworking student? (O iyi bir öğrenci miydi?)
 • Was he at home now? (O evde miydi?)
 • Was she your friend? (O senin arkadaşın mıydı?)
 • Was it hungry? (O acıkmış mıydı?)
 • Was it your dog? (O senin köpeğin miydi?)
 • Were we in London ? (Biz Londra’da mıydık?)
 • Were they teachers? (Onlar öğretmen miydi?)

Bir yanıt yazın