İngilizce used to

İngilizce used to konu anlatımı ve örnek cümleler… İngilizcede used to ne anlama gelir, nasıl ve niçin kullanılır? İngilizcede used to ‘nun İngilizcede kullanımıyla ilgili konu anlatımı…

Used to Nedir?

İngilizcede “Used to” geçmişteki alışkanlıklardan bahsedilirken kullanılır. Diğer bir ifadeyle geçmişte yaptığımız, artık yapmadığımız eylemleri “used to” ile ifade ederiz. “Used to” genel olarak olumlu cümlelerde kullanılır; olumsuz ve soru cümlelerinde pek kullanılmaz.

“Özne + used to + Fiil + Nesne” formülüyle “used to” cümlesi kurmak mümkündür.

Used to örnek cümleler:

I used to drink coffee, but now I don’t like it. (Eskiden kahve içerdim ama artık sevmem.)
I used to drink milk when I was a child. (Çocukken süt içerdim.)
I used to go to the beach every day. (Her gün sahile giderdim.)
He used to study German. (O, Almanca çalışırdı.)
He used to start work at seven o’clock last year. (Geçen yıl çalışmaya saat yedide başlardı.)
She used to live in Ankara, but now she lives in Istanbul. (Ankara’da yaşardı, ama artık İstanbul’da yaşar.)
She used to play tennis after school. (O, okuldan sonra tenis oynardı.)
We used to have breakfast in the garden. (Bahçede kahvaltı yapardık.)
You used to visit me. (Siz beni ziyaret ederdiniz.)
They used to play computer games when they were teenagers. (Onlar 13-18 yaşlarında bilgisayar oynu oynardı.)

Used to Olumsuz Hali:

Olumsuz cümle yaparken “did” yardımcı fiilini ve “not” olumsuzluk ekini kullanırız. burada dikkat etmemiz gereken “did” yardımcı fiili kullanıldığında “used to” ifadesindeki “-d” düşer “use to” olarak yazılır.

Cümle içerisinde “did” yardımcı fiili zaten geçmiş zaman göstergesidir; fiile bir daha “-(ie/e)d” takısı gelmez.

She did not (didn’t) use to get up early. ( O erken kalkmazdı)
I didn’t use to play computer games when I was a child. ( Çocukken bilgisayar oyunu oynamazdım)
She didn’t use to dance when she was a little girl. ( küçük bir kızken dans etmezdi.)
He didn’t use to sing two years ago. (O, iki yıl önce şarkı söylemezdi.)

Used to Soru Hali:

Used to ile soru cümlesi oluştururken ”did” yardımcı fiili özneden önce gelir. Sonrasında ise sırayla özne, use to+fiil gelir. Yine “did” yardımcı fiili geldiği için “used to” ifadesinde bulunan “-d” düşer.

Did you use to get up early? ( Erken kalkar mıydın?)
Did she use to play the violin when she was a child? ( Çocukken keman çalar mıydı?)
Why did you use to study hard? ( Neden çok çalışırdın?)

Bir yanıt yazın