İngilizce to be

Bu konu anlatımında ingilizce to be (am is are) örnek cümleler ve cümle içinde kullanımıyla ilgili bilgi verilmektedir. İngilizce to be konu anlatımı, m is are konusu…

Cümle Yapısı

İngilizcede  sözcükleri gelişigüzel bir araya getirerek cümle kurmamız mümkün değil. Bu nedenle kuracağınız her cümlede özne ve yüklem olması gerekir. İngilizcede temel fiil yoksa, “be” (olmak)  fiilinin çekimi (yani yardımcı fiiller ‘m, is, are) yüklem görevini görür.

Örneğin, yüklem olarak “go, come, study, eat, do” gibi normal fiillerin olmadığı cümlelerde “be” (olmak) fiilini yüklem olarak (‘m, is, are şeklinde çekimleyerek) kullanmamız gerekmektedir. “Be” fiili, özneye ve zamana göre çekimlenmektedir. Örneğin, “be” fiili geniş zamanda  kullanılıyorsa, “I” öznesi için “am”, “you, we, they” özneleri için “are”   ve “he, she, it” özneleri için “is” halini alır.

“Be” fiilinin “olmak” anlamına geldiğini yukarıda belirtmiştik. Fakat içinde bulunduğu cümle Türkçeye çevrildiğinde verdiği anlam “olmak” değildir. Bir cümlede esas fiil olmadığında isim türündeki kelimeleri yüklem yapar.

“Be” fiili kişiye ve zamana göre değişiklik gösterir. Şimdi  “be”  yardımcı fiilinin geniş zamandaki olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru şeklini görelim:

Am, Is, Are

Olumlu:

am a student. (Ben bir öğrenciyim.)

You are a student. ( Sen bir öğrencisin.)

He is a student. ( O bir öğrencidir./ erkek)

She is a student. ( O bir öğrencidir./ bayan)

It is hungry. ( O açtır. / hayvan/cansız/bitki)

We are students.  ( Biz öğrencileriz.)

You are students. ( Siz öğrencisiniz.)

They are students. ( Onlar öğrencilerdir.)

* “Am” ifadesi “I’m”,”is” ifadesi “he’s” (he,she,it),”are” ifadesi”we’re” (we,you,they) şeklinde kısaltılabilir: They’re students.

Olumsuz: 

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiiller (am, is are) ‘dan sonra not eki getirilir. Not, değil anlamını katar.

am not a student( Ben bir öğrenci değilim.)

You are not a student. ( Sen bir öğrenci değilsin.)

He is not a student. (O bir öğrenci değildir.)

She is not a student. ( O bir öğrenci değildir.)

It is not hungry. ( O aç değil.)

We are not students. ( Biz öğrenci değiliz.)

You are not students. (Siz öğrenci değilsiniz.)

They are not students. ( Onlar öğrenci değillerdir.)

* “Am not” ifadesi “I’m not”, “is not” ifadesi “isn’t”, “are not” ifadesi “aren’t” şeklinde kısaltılabilir: I’m not a student.

Soru: 

Am, is, are yardımcı fiilleri cümlede öznenin önüne getirilirse soru cümlesi oluşur.

Am I a student? ( Ben bir öğrenci miyim?)

Are you a student? (Sen bir öğrenci misin?)

Is he a student? ( O bir öğrenci mi?

Olumsuz Soru:

İngilizcedeki olumsuzluk bildiren ifade “not” olumsuz soru yapısında özneden sonra gelir.

Am I not a student? ( Ben bir öğrenci değil miyim?)

Are you not a student? ( Sen bir öğrenci değil misin?)

Is he not a student? ( O bir öğrenci değil midir?)

* Olumsuz yapıda kullandığımız şekli burada da uygulayabiliriz: Aren’t you  a student?

Was, Were

– Geçmiş zamanda ” be” fiili iki farklı şekilde karşımıza çıkar:  “was”, “were”

“Be” fiilinin geniş zamandaki “are” şekli “were” halini, kalanlar ise “was” halini alır.

Olumlu:

was a student. ( Ben bir öğrenciydim.)

You were a student. (Sen bir öğrenciydin.)

He was a student. ( O bir öğrenciydi.)

She was a student. ( O bir öğrenciydi.)

It was hungry. ( O aç.)

We were students.  ( Biz öğrenciydik.)

You were students. ( Siz öğrenciydiniz.)

They were students. ( Onlar öğrenciydiler.)

Olumsuz:

was not a student. ( Ben bir öğrenci değildim.)

He was not a student. ( O bir öğrenci değildi.)

You were not a student. ( Sen bir öğrenci değildin.)

* “Was not” ifadesi ” wasn’t” şeklinde, “were not” ifadesi “weren’t” şeklinde kısaltılır.

Soru:

Was I a student? (Ben bir öğrenci miydim?)

Was he/she a student? ( O bir öğrenci miydi?)

Were you a student? ( Sen bir öğrenci miydin?)

Olumsuz Soru:

Was I not a student? ( Ben bir öğrenci değil miydim?)

Was he/she not a student? ( O bir öğrenci değil miydi?)

Were you not a student? (Sen bir öğrenci değil miydin?)

To Be Test

He ____ a successful student.
We ___ at school now.
I ___ a stay-at-home parent and feel guilty that I don't contribute anything financially.
young people ___ the most affected demographic when it comes to the world's rising socio-economic crises.
This annual meeting ___ all about coming together to exchange ideas.
Air fryers ___ perfect for making tasty food.
Experts say water scarcity ___ an emergency .
The government ___ responsible for providing the supplies and equipment required for environmental protection.
To Be Test
{{maxScore}} sorudan {{userScore}} tanesini doğru yanıtladınız.
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Bir yanıt yazın