İngilizce soru zamirleri wh- sorular

İngilizce soru zamirleri nelerdir? İngilizce soru zamirleri, soru kelimeleri, soru kalıpları, wh- sorular ile ilgili konu anlatımı ve örnek cümleler…

WH- QUESTIONS

Wh- questions olarak da bilinen soru zamirleri (interrogative pronouns) şunlardır:

What? – Ne?
Where? – Nerede?
When? – Ne zaman?
Who? – Kim?
Whom? – Kimi?
From whom? – Kimden?
With whom? – Kimle?
Whose? – Kimin?
Which? – Hangisi?
How? – Nasıl?
Why? – Niçin?
How many? – Kaç tane?
How much? – Ne kadar (sayılamaz isimler için)?
How long? – Ne kadar süre (zaman)?
How far? – Ne kadar uzak (mesafe)?

Bunları daha detaylı incelemek gerekirse;

WHAT

Ne anlamına gelen soru zamiridir. Aşağıdaki formulü dikkate alarak cümle kurabilirsiniz.
WHAT + yardımcı fiil + özne + fiil

“What is this?” – Bu nedir?

“What is your job?” – Senin mesleğin nedir?

“What is your name?” – Senin adın nedir?

“What do you do in your spare times?” – Boş zamanlarında ne yaparsın?

“What are you doing at the moment?” – Şuan ne yapıyorsun?

“What will you do tomorrow?” – Yarın ne yapacaksın?

“What did you do yesterday?” – Dün ne yaptın?

“What were you doing last night?” – Geçen gece ne yapıyordun?

WHERE

Nerede anlamına gelen soru zamiridir. Aşağıdaki formulü dikkate alarak soru cümlesi kurabilirsiniz.
WHERE + yardımcı fiil + özne + fiil

“Where are you from?” – Nereden (nerelisin)?

“Where are you coming from?” – Nereden geliyorsun?

“Where do you live?” – Nerede yaşarsın?

“Where did you go last night?” – Dün akşam nereye gittin?

“Where will you go tomorrow?” – Yarın nereye gideceksin?

WHEN

Ne zaman anlamına gelen soru zamiridir. Aşağıdaki formulü kullanarak soru cümleleri kurabilirsiniz.
WHEN + yardımcı fiil + özne + fiil

“When did you go to England?” – İngiltere’ye ne zaman gittin?

“When will you go to England?” – İngiltere’ye ne zaman gideceksin?

WHO

Kim anlamına gelen soru zamiridir. Aşağıdaki formulü kullanarak soru cümleleri kurabilirsiniz.
WHO + yardımcı fiil + fiil

Who ile başlayan soru zamirlerinin diğerlerinden bir farkı vardır. Bu soru zarfı ile eylemi gerçekleştiren kişiyi (özne) sorduğumuz için soru cümlesinde yardımcı fiilden sonra özne kullanılmayabilir.

“Who will help me?” – Bana kim yardım edecek?

“Who can help me?” – Bana kim yardım edebilir?

“Who is this?” – Bu kimdir?

“Who didn’t do his homework?” – Ödevini kim yapmadı?

WHOM

Kimi anlamında kullanılan soru zamiridir. Cümlede eylemden etkilenen şahsı sorar.

“Whom do you love?” – Kimi seversin?

“Whom do you dislike?” – Kimi sevmezsin?

“Whom did you see yesterday?” – Dün kimi gördün?

WHOSE

Kimin anlamında kullanılan soru zamiridir. Aitlik bildirir.

“Whose car is this?” – Bu kimin arabasıdır?

“Whose car are you driving now?” – Şuan kimin arabasını sürüyorsun?

WHICH

Hangi, hangisi, hangisini anlamında kullanılan soru zamiridir.

“Which colour is this?” – Bu ne renktir?

“Which colour do you like most?” – En çok hangi rengi seversin?

HOW

İngilizce’de nasıl anlamında kullanılan soru zamiridir.

“How are you today?” – Bugün nasılsın(ız)?

“How do you study English?” – İngilizce’ye nasıl çalışırsın?

WHY

İngilizce’de niçin anlamına gelen soru zamiridir.

“Why are you here?” – Niçin buradasın?

“Why aren’t you there?” – Niçin orada değilsin?

“Why don’t you speak Turkish?” – Neden Türkçe konuşmuyorsun?

HOW MANY

Sayılabilir isimlerin sayısını (kaç tane olduğunu) sormak için kullanılır.

“How many books are there on the table?” – Masada kaç tane kitap var?

HOW MUCH

Sayılamaz isimlerin miktarını sormak için kullanılır.

“How much milk are there in the bridge?” – Dolapta ne kadar süt var?

Bir yanıt yazın