İngilizce şahıs zamirleri personal pronouns

İngilizcede şahıs zamirleri nelerdir, İngilizce şahıs zamirleri personal pronouns kullanımı ve örnek cümleler, ifadeler…

İngilizcede Şahıs Zamirleri Nedir?

Zamir, cümlede varlıkların veya isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. “Ben (I), sen (you), o (he/she/it), biz(we), onu (him/her)” zamirlere örnek olarak gösterilebilir.

Özne Zamirleri: Cümlede özne konumundaki ismin yerini alır ve fiilden önce gelirler.

I (Ben)

You (Sen)

He (Erkekler için O)

She (Bayanlar için O)

It (Cansız nesneler veya hayvanlar için O)

We (Biz)

You (Siz)

They (Onlar)

am a student. – Ben, bir öğrenciyim.

You are a student. – Sen, bir öğrencisin.

We are students. – Biz öğrenciyiz.

They are teachers. – Onlar öğretmendir.

* I [okunuşu: ay], ben anlamına gelir. Cümlede hangi konumda bulunursa bulunsun, büyük harfle yazılmalıdır. Eğer cümlenin öznesi iki kişiden oluşuyorsa kendinizi ikinci sırada göstermeniz daha uygun olacaktır.

I and John yerine…

John and I will go to school tomorrow.

Örnek:

I am Ali. = Ben Ali.

* You [okunuşu: yu], sen anlamına gelir. Aynı zamanda siz anlamına da gelir. Yani hem 2. tekil şahıs hem de 2. çoğul şahıstır. Ayrıca seni, sana anlamına da gelir. Dolayısıyla sadece özne konumunda değil, nesne konumunda da kullanılabilir.

You are Serhat. = Sen Serhat.

You are a student. = Sen bir öğrencisin.

You are students. = Siz öğrencisiniz.

love you. = Ben seni severim.

He [okunuşu: hi], erkekler için 3. tekil şahıs “o” zamiridir. Atasözlerinde kullanıldığında herhangi biri veya kişi anlamını verir. Ayrıca genelde Tanrı kelimesi için de “He” kullanılır.

He is a teacher. = bir öğretmendir.

* She [okunuşu: şi], kadınlar için kullanılan 3. tekil şahıs “o” zamiridir.

She is a pretty girl. = güzel bir kız.

* It [okunuşu: it], 3. tekil şahıs “o” dur. Yansızdır. Herhangi bir cinsiyeti temsil etmez. Hayvanlar ve nesneler genellikle “it” ile belirtilir.It, hem nesne hem de özne konumunda kullanılabilir.

It is a clever dog. = zeki bir köpek.

I like it. = Ben onu severim.

* We [okunuşu: wi], 1. çoğul şahıs zamiridir. Biz anlamına gelir.

We live in Istanbul. = Biz İstanbul’da yaşıyoruz.

* They [okunuşu: dey], onlar anlamına gelen 3. çoğul şahıs zamiridir.

They are students. = Onlar öğrencidirler.

Nesne Zamirleri: Cümlede nesne durumundaki ismin yerini alır ve fiilden sonra gelirler.

me [okunuşu: mi] (beni, bana)

you [okunuşu: yu] (seni, sana)

him [okunuşu: him] (erkekler için onu, ona)

her [okunuşu: hör] (bayanlar için onu, ona)

it [okunuşu: it] (cansız nesneler veya hayvanlar için onu, ona)

us [okunuşu: as] (bizi, bize)

you [okunuşu: yu] (sizi, size)

them [okunuşu: dem veya dım] (onları, onlara)

I love you. – Ben seni seviyorum.

I see him. – Ben onu görüyorum.

They see us. – Onlar bizi görüyor.

Bir yanıt yazın