İngilizce relative pronouns ve relative clause

İngilizce relative pronouns nedir, nerede, nasıl kullanılır? Bu konu anlatımında İngilizcede relative pronouns ve relative clause kullanımıyla ilgili bilgi ve örnek cümleler yer almaktadır.

RELATIVE PRONOUNS / RELATIVE CLAUSE

İngilizcede bazı kelimelerin devamında o kelimeyle ilgili ek açıklama vermek için kelimenin türüne göre “who, which, that, where” gibi zamirler(relative pronouns) ile başlayan yan cümleler (relative clause) kullanılır.

Diğer bir ifadeyle “who, which, where, that” gibi kelimelerle başlayan bazı yan cümleler genellikle sonuna getirildikleri kelimeyi tanımlar, ayrıntılı bilgi verir veya niteler.

“I saw the child who broke the window” (camı kıran çocuğu gördüm) cümlesi aslında iki bölümden oluşur. “I saw the child” (çocuğu gördüm) esas cümle; “who broke the window” (camı kıran) yan cümledir. “Who, which veya that” ile başlayan bu yan cümlelere “Relative Clause” denilmektedir.

Örneğimizdeki cümlenin yapısıyla ilgili daha fazla detaya girecek olursak, iki farklı cümlenin birleşmesiyle oluştuğunu göreceğiz.

I saw the child. = Çocuğu gördüm. (Ana cümle)

He broke the window. = O, camı kırdı. (Yan cümle)

Bu iki cümlemizi birleştirdiğimizde ikinci cümlenin öznesi olan “he” düşer ve yerine öznenin yerini tutan “who” zamiri getirilir. Bu zamirimiz de bir önceki cümlede yer alan “the child” kelimesini niteler veya tanımlar.

I saw the child who broke the window. (Camı kıran çocuğu gördüm.)
Bu cümlede “who” relative pronoun; “who broke the window” şeklindeki yan ifade ise relative clause…

Buna benzer bir cümlede yan cümlenin tanımladığı kelime bir insan değil de eşya, nesne, kavram veya hayvan olsaydı “who” yerine “which” kullanılacaktı. Bunu diğer bir örneğimizle gösterebiliriz.

I saw the cat which entered the house. (Eve giren  kediyi gördüm.)

I saw the cat. = Ben kediyi gördüm.(Ana cümle)

It entered the house. = O, eve girdi. (Yan cümle)

İşte bu iki cümlenin birleşmesiyle yan cümle görevini görecek olan ikinci cümlenin öznesi “it” düşer ve yerine “which” zamiri gelir. Böylece iki cümle de birbirine bağlanmış olur.

Yan cümlenin nitelediği şey insan ise “who” zamiri, nesne veya hayvan ise “which” zamiri gelir. “That” zamiri ise hem insanları hem de hayvanları veya nesnleri tanımlarken kullanılabilir. Fakat “who veya which” zamirlerinden önce bazı durumlarda virgül kullanılabilir; “that” zamirinden önce asla virgül kullanılmaz. Dil sınavlarına hazırlananlar seçenekler arasında tercih yaparken buna dikkat etmelidirler.

I saw the child that broke the window. (Camı kıran çocuğu gördüm.)

I saw the cat that entered the house. (Eve giren  kediyi gördüm.)

İlgi zamirlerinden kısa ve öz bahsetmek gerekirse;

Who: İnsanların yerine kullanılır. Özne veya nesne rolünde bulunabilir.

Which: Hayvanlar ve nesnelerin yerini tutar. Özne veya nesne yerini tutabilir.

That: Hem insanların hem de hayvanların veya nesnelerin yerini tutabilir. Özne veya nesne rolünde bulunabilir.

Whom: Sadece insanların yerini tutar ve nesne görevindedir.

Whose: İnsanlar için iyelik durumunu belirtirken kullanılır. Hayvanlar ve nesneler için “of which” tercih edilir.

Where: Yer belirtmek için kullanılır.

Do you remember where we met? (Karşılaştığımız yeri hatırlar mısın?)

When: Zaman belirtmek için kullanılır.

Do you remember when we met? (Karşılaştığımız zamanı hatırlar mısın?)

Why: Sebep belirtmek için “the reason + why” veya “that’s + why” kalıplarıyla kullanılır.

The reason why he is lost is unknown. (Neden kaybolduğu bilinmiyor.)

Her biri yan cümlelerde esas cümledeki bir kelimeyi tanımlamak veya nitelemek için kullanılabilir.

Bir yanıt yazın