İngilizce reflexive pronouns kullanımı

İngilizce reflexive pronouns dönüşlü zamirler nedir? İngilizcede reflexive pronouns kullanımıyla ilgili konu anlatımı. örnek cümleler…

Dönüşlü Zamirler – (Reflexive Pronouns)

Dönüşlü zamirler (reflexive pronouns), bir kişinin yaptığı bir eylemden yine kendisinin etkilendiğini belirtmek için kullanılır. Daima fiilden sonra gelirler. İyelik zamirleri genellikle -self veya -selves eklerinin eklenmesiyle oluşur.

Myself – Kendim, kendi kendime

I did homework by myself. = Ödevi kendi başıma yaptım.

Üssteki örneğimizde dönüşlü zamirin önüne by bağlacı getirilmiştir. By + reflexive pronoun kalıbı bir eylemin tek başına yapıldığını belirtmek için kullanılır.

Yourself – Kendin, kendi kendine

You should do it for yourself.= Onu kendin için yapmalısın.

Himself – Kendisi, kendi kendine (erkekler için kullanılır)

Selim waited for the bus by himself. = Selim kendi başına treni bekledi.

Herself – Kendisi, kendi kendine (kadınlar için kullanılır.)

Ayşe had breakfast by herself. – Ayşe kendi başına kahvaltı yaptı.

Itself – Kendisi, kendi kendine (eşya veya hayvanlar için kullanılır.)

Ourselves – Kendimiz, kendi kendimize

We enjoyed ourselves at the party. = Partide eğlendik.

Üstteki örneğimizde, enjoy (hoşlanmak) fiilinden sonra reflexive pronoun gelirse fiilimiz (eğlenmek) anlamını kazanır.

Yourselves – Kendiniz, kendi kendinize

Themselves – Kendileri, kendi kendilerine

Bir yanıt yazın