İngilizce prespositions kullanımı

Bu sayfada İngilizce prespositions kullanımı ile ilgili konu anlatımı yer almaktadır. İngilizce prespositions listesi ve örnek cümleler bulunmaktadır.

PREPOSITIONS

“In, on, at, from” gibi yer, zaman veya yön bildiren kısa kelimelere ilgeç (presposition) denir. Kullanıldıkları yerlere göre anlamları veya kullanım alanları değişebilir. Farklı amaçlarla kullanılabilirler. Preposition’lar ilgili oldukları ismin önüne gelirler. Türkçedeki gibi ismin sonuna gelmezler.

Örneğin, dilimizde “masanın üzerinde” şeklindeki bir ifadede “üzerinde” sözcüğü “masa” kelimesinden sonra gelmektedir. İngilizcede durum bunun tam tersinedir. “Masanın üzerinde” ifadesinin İngilizce karşılığı olan “on the table” ifadesini inceleyecek olursak “üzerinde anlamına gelen “on” ilgeci “the table” kelimesinin önüne gelmektedir.

on the table (masanın üzerinde)

Bu dersimizde temel olarak en sık kullanılan yer ve zaman ilgeçlerinden bahsedeceğiz.

About: Hakkında anlamına gelir.

Give some information about it. (Onun hakkında bana biraz bilgi ver.)

Above: Üzerinde anlamına gelir.

We are flying above the clouds. (Bulutların üzerinde uçuyoruz.)

Against: Karşı anlamına gelir.

Protect your skin against the sun. (Cildini güneşe karşı koru.)

Across: Boyunca, karşısında, karşıdan karşıya gibi anlamları vardır.

There is a bridge across the river. (Nehirin üzerinde bir köprü var.)

The butcher’s shop is across the street. (Kasap dükkanı caddenin karşısındadır.)

At: “-de, -da” ekidir. Zaman, saat veya yer bildirirken kullanılabilir.

Yer bildirirken kullanılır.

Are they at the table? (Onlar masadalar mı?)

I’m staying at a small hotel. (Küçük bir otelde kalıyorum.)

Saatlerde “at” kullanılır.

I get up at seven o’clock. (Saat yedide kalkarım.)

Look (bakmak) fiiliyle birlikte kullanılır.

Look at the television. (Televizyona bak.)

“At” in bir diğer anlamı “-a/e doğru, -a/e karşı” dır.

They are throwing stones at the window. (Onlar pencereye taş atıyorlar.)

I’m angry at the boss. (Patrona kızgınım.)

Along: Boyunca anlamına gelir.

Walk along the path. (Patika boyunca yürü.)

Around: Etrafında anlamına gelir.

There are trees around the field. (Tarlanın etrafında ağaçlar var.)

After: “-den sonra” ekidir.

Come after dinner. (Akşam yemeğinden sonra gel.)

Before: “-den önce” ekidir.

Come before lunch. (Öğle yemeğinden önce gel.)

Behind: Arkasında anlamına gelir.

He is hiding behind the tree. (O, ağacın arkasında saklanıyor.)

Beside: Yanında anlamına gelir.

She sat beside her sister. (O, kız kardeşinin yanına oturdu.)

Below: Altında anlamına gelir.

Night temperatures can drop below 15 degree. (Gece sıcaklıkları 15 derecenin altına düşebilir.)

Beyond: Ötesinde anlamına gelir.

My house is just beyond those trees. (Benim ev şu ağaçların ötesindedir.)

By: “Kadar”, “ile”, “yakınında”, “-erek, -arak” anlamlarına sahiptir.

Tom frightened her by hiding behind the door. (Tom, kapının arkasına saklanarak onu korkuttu.)

Bir ilgeçten hemen sonra fiil gelirse -ing takısı alır.

Except: Hariç anlamına gelir.

He likes everyone except you. (O sen hariç herkesi sever.)

For: İçin anlamına gelir.

I only did it for you. (Ben onu sadece senin için yaptım.)

Bir zaman aralığını belirtmek için de kullanılabilir.

I stayed in Tokat for three years. (Tokat‘ta üç yıl kaldım.)

From: İsmin -den hali bu ilgeç ile belirtilir. “-den” ekidir.

He is coming from the school. (O, okuldan geliyor.)

In: “-de, -da” ekidir. Aynı zamanda “içinde” anlamına gelir.

Aylarda ve yıllarda kullanılır.

in April (Nisan‘da)

in 1980 (1980’de)

Günün bazı vakitlerinde kullanılır.

in the morning (sabahleyin)

in the afternoon (öğlenden sonra)

in the evening (akşamleyin)

Mevsimlerde kullanılır.

In Winter (Kışın)

In Spring (Baharda)

Into: İçeriye, içerisine gibi anlamlara sahiptir.

He came into the room. (Odanın içerisine girdi.)

Near: Yakınında anlamına gelir.

He sat near me. (O, benim yanıma oturdu.)

Next to: Yanında anlamına gelir.

Of: “-ın, – in, -nın, -nin” ekidir. İlgi belirtir.

the garden of the school (okulun bahçesi)

On: Üstünde anlamına gelir. “-de, -da” ekidir. Zaman veya tarih belirtirken de kullanılır.

Haftanın günlerinde kullanılır.

on Sunday (Pazar gününde)

Tarihlerde gün varsa “on” kullanılmalıdır.

on April 2nd (2 Nisan‘da)

Belirli günler, bayram veya yıldönümlerinde “on” kullanılır.

on Ramadan Fest (Ramazan Bayramında)

on Independence Day (Bağımsızlık gününde)

Opposite: Karşısında anlamına gelir.

Over: Üzerinde anlamına gelir.

Since: “-den beri” anlamına gelir.

since 1997 (1997‘den beri)

With: “ile” anlamına gelir.

Did you go with her? (Onunla gittin mi?)

To: İsmin -e halini bununla belirtiriz. “-e, -a” ekidir.

He goes to school. (O, okula gider.)

Towards: -e doğru anlamına gelir.

Through: Boyunca anlamına gelir.

Under: Altında anlamına gelir.

There is a cat under the table. (Masanın altında bir kedi var.)

Until/Till: -e kadar anlamına gelir.

until May 19th (19 Mayıs‘a kadar)

Bunların dışında ekleyebileceğimiz şu ilgeçlere de göz atınız:

Down: Aşağı

Up: Yukarı

Inside: İçinde

Outside: Dışında

Without: -sız, -si, … olmada

I don’t go to the party without my girlfirend. (Kız arkadaşım olmadan partiye gelmem.)

You cannot travel without money. (Sen parasız seyahat edemezsin.)

Off: Olumsuzluk belirten bir ilgeçtir.

Turn off the TV. (Televizyonu kapat.)

Apart from: -den başka

In front of: -in önünde

Out of: -in dışında, -den dışarı

Instead of: -in yerine

I will come instead of him. (Onun yerine ben geleceğim.)

Because of: -den dolayı, -in yüzünden

Upon: Üstüne, üzerine

Throughout: İçinden etrafa

Via: Yoluyla, vasıtasıyla

By way of: -in aracılığıyla

İngilizcede çok sayıda ilgeç/edat vardır. Fakat biz bu dersimizde en sık karşılaştıklarımızdan bahsettik.

Bir yanıt yazın