İngilizce possessive adjectives

İngilizce possessive adjectives konu anlatımı. örnek cümleler, cümle içinde kullanımı nasıldır? İngilizcede possessive adjectives nedir?

Possessive adjectives (İyelik Sıfatı)

İngilizcede iyelik sıfatlarına possessive adjectives denir.

My Benim
Your Senin
His Onun (erkek)
Her Onun (kadın)
Its Onun (hayvan veya nesne)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların
İyelik sıfatları (possessive adjectives) isimden önce gelir. Kendisinden sonra gelen şeyin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır.

This is my book. (Bu benim kitabım)
Örnekte görüldüğü üzere “my” ifadesinden sonra “book” kelimesi gelmiştir. Kitabın kime ait olduğunu belirtmek amacıyla “my” (benim) kelimesi kullanılmıştır.

Her name is Melisa. (Onun adı Melisa’dır)
Örnekte görüldüğü üzere “her” ifadesinden sonra “name” kelimesi gelmiştir.

Possessive adjectives örnek cümleler: 

This is my pencil. (Bu benim kurşun kalemim.)
He lost your rubber. (O, senin silgini kaybetti.)
Did you see his car? (Sen, onun arabasını gördün mü?)
Where is your school? (Senin okulun nerede?)

Bir yanıt yazın