İngilizce past tense örnek cümleler

İngilizce past tense geçmiş zaman konusuyla ilgili örnek cümleler, past tense geçmiş zaman örnek cümleleri…

Geçmiş zaman (past tense) örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. Bununla birlikte geçmiş zaman konu anlatımına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş zaman (past tense) olumlu cümleler

I watched that film last week. (Geçen hafta o filmi izledim.)
I rode my bike in the street. (Bisikletimi caddede sürdüm.)
I climbed up the mountain with my cousins on vacation. (Tatilde kuzenlerimle dağa tırmandım.)
I had my breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltımı yaptım.)
I went to school. (Ben okula gittim.)
You studied your leassons. (Sen derslerine çalıştın.)
You visited your granfather. (Sen büyükbabanı ziyaret ettin.)
You watched a horror film. (Sen korku filmi izledin.)
You listened to radio. (Sen radyo dinledin.)
You drank milk every morning. (Sen her sabah süt içtin.)
You ate cheese and bread. (Sen peynir, ekmek yedin.)
They saw the movie last week. (Onlar filmi geçen hafta gördüler.)
Anna wrote him a letter. (Anna, ona mektup yazdı.)
He bought a new car last year. (O, geçen sene yeni bir araba aldı.)
I arrived late for class. (Ben derse geç vardım.)
He walked to work yesterday. (O, işe dün yürüyerek gitti.)
She spoke to him about that matter. (O, şu mesele hakkında onunla konuştu.)
He went to the market yesterday. (O, dün markete gitti.)
She studied hard for her test. (Test için sıkı çalıştı.)
Tom applied for a new job. (Tom, yeni bir iş için başvurdu.)
Liz cried because she was ill.  (Liz, hasta olduğu için ağladı.)
David got a good mark on the quiz. (David sınavda iyi bir puan aldı.)
Michael went to the cinema. (Michael sinemaya gitti.)
I enjoyed the trip. (Ben geziden hoşlandım.)
We learnt English. (Biz İngilizce öğrendik.)
We watched a romantic movie. (Biz romantik bir film izledik.)
We went to cinema. (Biz sinemaya gittik.)
We stayed at home. (Biz evde kaldık.)
They saw us. (Onlar bizi gördü.)
They ate pizza. (Onlar pizza yediler.)
They wanted to eat carrots. (Onlar havuç yemek istedi.)
They went to the stadium. (Onlar stadyuma gittiler.)
They lived in a village. (Onlar bir köyde yaşadılar.)

Geçmiş zaman (past tense) olumsuz cümleler

I didn’t go to school yesterday. (Dün okula gitmedim.)
I didn’t see her. (Onu görmedim.)
I didn’t visit him. (Onu ziyaret etmedim.)
I didn’t eat anything. (Hiçbirşey yemedim.)
You didn’t come to school. (Okula gelmedin.)
You didn’t have your breakfast. (Kahvaltını yapmadın.)
You didn’t visit your parents. (Ebeveynlerini ziyaret etmedin.)
You didn’t do your homework. (Ödevini yapmadın.)
He didn’t finish his homework. (O ödevini bitirmedi.)
He didn’t play with us. (O, bizimle oynamadı.)
He didn’t wear his hat. (O şapkasını giymedi.)
He didn’t wait for us. (O bizi beklemedi.)
She didn’t watch that film. (O filmi izlemedi.)
She didn’t come here. (O buraya gelmedi.)
She didn’t visit me. (O beni ziyaret etmedi.)
She didn’t drink tea. (O çay içmedi.)
It didn’t drink milk. (Sütü içmedi.)
It didn’t bark. (O havlamadı.)
It didn’t eat anything. (O hiçbirşey yemedi.)
It didn’t sleep. (O uyumadı.)
We didn’t have breakfast. (Biz kahvaltı yapmadık.)
We didn’t go to cinema last week. (Geçen hafta sinemaya gitmedik.)
We didn’t see them. (Biz onları görmedik.
You didn’t cook meal. (Yemek pişirmediniz.)
They didn’t go abroad. (Onlar yurtdışına gitmediler.)
They didn’t eat meal. (Onlar yemek yemediler.)
They didn’t see us. (Bizi görmediler.)

Geçmiş zaman (past tense) örnek soru cümleler

Did I see you there? (Seni orada gördüm mü?)
Did I come there last year? (Geçen yıl oraya geldim mi?)
Did you go to school yesterday? (Sen dün okula gittin mi?)
Did you drink coffee? (Kahve içtin mi?)
Did he want to come with us? (O bizimle gelmek istedi mi?)
Did she see you? (Seni gördü mü?)
Did you watch that film? (Sen o filmi izledin mi?)
Did you finish your homework? (Sen ödevini bitirdin mi?)
Did they climb the mountain? (Onlar dağa tırmandı mı?)
Did they solve the problem? (Problemi çözebildiler mi?)

FİİL ÇEKİMLERİ (Geçmiş Zaman)

“Go” fiilinin geçmiş zaman çekimi:
I went to school. (Ben okula gittim.)
You went to school. (Sen okula gittin./Siz okula gittiniz.)
He/she/it went to school. (O, okula gitti.)
We went to school. (Biz okula gittik. )
They went to school. (Onlar okula gittiler.)

“Play” fiilinin geçmiş zaman çekimi:
I played football. (Ben futbol oynadım.)
You played football. (Sen futbol oynadın./Siz futbol oynadınız.)
He/she/it played football. (O futbol oynadı.)
We played football. (Biz futbol oynadık.)
They played football. (Onlar futbol oynadılar.)

Bir yanıt yazın