İngilizce past perfect continuous tense

İngilizce past perfect continuous tense nedir, niçin kullanılır? Past perfect continuous tense konu anlatımı ve örnek cümleler…

The Past Perfect Continuous Tense – Cümle Yapısı

(The Form of the Past Perfect Continuous Tense)

Bu zamanda özneden sonra “had been” getirilir ve fiile “-ing” takısı eklenir. Olumsuz halinde “had” yardımcı fiili “hadn’t” a dönüşür veya “had not” şeklinde kullanılır. Soru halinde “had” öznenin önüne getirilir. Hem olumlu, hem olumsuz hem de soru halinde fiile “-ing” takısı eklenir ve “had” ile temel fiil arasına “been” eklenir. Soru şekli “had” öznenin önüne getirilerek yapılır. Kuralları şu şekilde formül haline getirebiliriz.

Olumlu: Özne + had + been + Fiil (-ing takısı) + Nesne
Olumsuz: Özne + hadn’t (had not) + been + Fiil (-ing takısı) + Nesne
Soru: Had + Özne + been + Fiil (-ing takısı) + Nesne

Olumlu Hali Olumsuz Hali Soru Hali
I had been doing my homework.
You had been sleeping.
He/She/It had been working.
We had been helping him.
You had been studying English.
They had been going home.
I hadn’t been doing my homework.
You hadn’t been sleeping.
He/She/It hadn’t been working.
We hadn’t been helping him.
You hadn’t been studying English.
They hadn’t been going home.
Had I been doing my homework?
Had You been sleeping?
Had He/She/It been working?
Had We been helping him?
Had You been studying English?
Had They been going home?

Bu tense’de, I had, you had, he had, we had gibi ifadeler yerine I’d, you’d, he’d, we’d gibi kısaltılmış ifadeler kullanabilirsiniz.

The Past Perfect Continuous Tense – Kullanımı

(The Uses of the Past Perfect Continuous Tense)

The Past Perfect Continuous Tense, The Present Perfect Continuous Tense’in geçmiş zamandaki (past) halidir. Bu tense geçmişte başlayıp yine geçmişte belirli bir noktaya kadar sürmüş eylemleri anlatmak için kullanılır. ”Since”, “for” ve “when” gibi zaman bağlaçlarıyla birlikte kullanılabilir.

When you came home, I had been studying for three hours. (Sen eve geldiğinde ben üç saattir ders çalışıyordum.)

“For three hours” ifadesini çıkardığımızda Past Continuous Tense kullanmamız gerekir.

When you came home, I was studying. (Sen eve geldiğinde ben ders çalışıyordum.)

Bir yanıt yazın