İngilizce past continuous tense

İngilizce past continuous tense şimdiki zamanın hikayesi tense konu anlatımı bulunmaktadır. İngilizcede past continuous tense cümle nasıl kurulur, cümle kurulumu ve örnek cümleler…

İngilizce past continuous tense şimdiki Zamanın Hikayesi Cümle Yapısı

Şimdiki zamanın hikayesi özneden sonra “was” ve “were” yardımcı fiillerinin getirilmesi ve temel fiile “-ing” takısının eklenmesiyle yapılır. Cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra olumsuzluk eki “not” getirilir veya yardımcı fiil olarak “wasn’t/weren’t” kullanılır. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiil özneden hemen önce getirilir.

Cümlenin öznesi “you, we, they” (çoğul) ise yardımcı fiil olarak “were” getirilir. Özne, “I, he, she, it” (tekil) ise “was” getirilir.

Olumlu Hali

Olumlu cümle yapısı: Özne + was/were + Fiil + ing + Nesne

I was doing homework. (Ben ödev yapıyordum.)
You were sleeping. (Sen uyuyordun.)
He was going to the course. (O kursa gidiyordu.)
She was waiting for the bus. (O otobüs bekliyordu.)
It was barking. (O havlıyordu.)
We were playing football. (Biz futbol oynuyorduk.)
You were watching TV. (Siz televizyon izliyordunuz.)
They were washing the dishes. (Onlar bulaşıkları yıkıyordu.)

Olumsuz Hali

Olumsuz cümle yapısı: Özne + wasn’t/weren’t (was not/were not) + Fiil + ing + Nesne

I wasn’t doing homework. (Ben ödev yapmıyordum.)
You weren’t sleeping. (Sen uyumuyordun.)
He wasn’t going to the course. (O kursa gitmiyordu.)
She wasn’t waiting for the bus. (O otobüs beklemiyordu.)
It wasn’t barking. (O havlamıyordu.)
We weren’t playing football. (Biz futbol oynamıyorduk.)
You weren’t watching TV. (Siz televizyon izlemiyordunuz.)
They weren’t washing the dishes. (Onlar bulaşıkları yıkamıyordu.)

* “wasn’t”, ayrı yazıldığında “was not” şeklinde ifade etmek mümkündür.
* “weren’t”, ayrı yazıldığında “were not” şeklinde ifade etmek mümkündür.

Olumlu Soru Hali

Olumlu soru yapısı: was/were + Özne +  Fiil + ing + Nesne

Was I doing homework. (Ben ödev yapıyor muydum?)
Were you sleeping. (Sen uyuyor muydun?)
Was he going to the course. (O kursa gidiyor muydu?)
Was she waiting for the bus. (O otobüs bekliyor muydu?)
Was it barking. (O havlıyor muydu?)
Were we playing football. (Biz futbol oynuyor muyduk?)
Were you watching TV. (Siz televizyon izliyor muydunuz?)
Were they washing the dishes. (Onlar bulaşıkları yıkıyor muydu?)

Olumsuz Soru Hali

Olumsuz soru yapısı: wasn’t/weren’t + Özne + Fiil + ing + Nesne

Wasn’t he doing homework? (O ödev yapmıyor muydu?)
Weren’t you cooking meal? (Sen yemek pişir miyor muydun?)

Kullanım

(Uses of the Past Continuous Tense)

1. Geçmişte belirli bir noktada yapılmakta olan eylemleri anlatmak için şimdiki zamanın hikayesi kullanılır. Yine geçmişte başlayan, devam eden ve yine geçmişte bir süre sonra biten eylemlerin süreç olarak ifade edilmesinde bu tense’i kullanabiliriz.

He was playing football with his friends. (O arkadaşlarıyla futbol oynuyordu.)

Bu tense ile aşağıdaki zaman zarflarını ve benzerlerini kullanabilirsiniz.

this time last year (geçen yıl bu zaman)
this time last summer (geçen yaz bu zaman)
at this hour yesterday (dün bu saatte)
yesterday at four o’clock (dün saat dörtte)

Bu zaman zarflarını cümlenin en sonunda kullanabiliriz. Bununla ilgili örnek cümleyi inceleyin.

I was watching TV at this hour yesterday. (Dün bu saatte televizyon izliyordum.)

2. Süreç ifade eden durum fiillerini (non-progressive verbs) bu tense’le kullanmayız.

3. Geçmişte başlangıç ve bitiş zamanı belirtilen eylemleri ifade ederken yine bu tense’i kullanabiliriz.

4. When ve while cümleciklerini bu tense ile kullanabiliriz.

Bir yanıt yazın