İngilizce object pronouns

İngilizce object pronouns konu anlatımı, İngilizcede me, you, her, him, it, us, them nedir? Object pronouns kullanımı hakkında bilgi ve örnek cümleler…

Object Pronouns (Nesne Zamirleri/ Nesne Konumundaki Kişi Zamirleri)

Kişi zamirleri cümlede özne konumunda değilse; nesne konumundaysa tablodaki şekliyle kullanılır. Nesne konumundaki zamirlere İngilizcede object pronouns denir.

Me Beni/bana
You Seni/sana
Her Onu/ona
Him Onu/ona
It Onu/ona
Us Bizi/bize
You Sizi/size
Them Onları/onlara
Object pronouns örnek cümleler: 

I love her.(Onu seviyorum.)
She asked me a difficult question. (O, bana zor bir soru sordu.)
Did you see them? (Sen, onları gördün mü?)
I need your pencil. Give it to me, please! (Kalemine ihtiyacım var. Onu bana ver.)
Our teacher wants us to study more. (Öğretmenimiz bizden daha fazla çalışmamızı istiyor.)
She gave him a present. (Ona bir hediye verdi.)

Bazen object pronouns’ları cümledeki anlamına göre “benim, bizim, onun, senden, ondan vb.” şeklinde çevirmek gerekebilir.

I want you to go out. (Senden dışarı çıkmanı istiyorum.)
I asked her to cook. (Ondan yemek pişirmesini istedim.)
Let him go. (Onun gitmesine izin ver.)
Let me go. (Benim gitmeme izin ver.)

Bir yanıt yazın