İngilizce iyelik sıfatları possessive adjectives kullanımı

İngilizce iyelik sıfatları possessive adjectives kullanımı, konu anlatımı ve örnekler…

Possessive adjectives

İyelik sıfatları ismin kime ait olduğunu belirtir. Cümle içerisinde bir nesnenin kime ait olduğunu anlatmak için kullanılır.

Bir kalemin kime ait olduğunu belirtmek için, “his pen” (onun kalemi) ifadesini kullanırız. Bu ifadede “his” bir iyelik sıfatıdır.

İngilizcedeki iyelik sıfatları şunlardır:

My – Benim
Your – Senin
His – (Erkekler için) O
Her – (Kadınlar için) O
Its – (Cansız nesne ve hayvanlar için) O
Our – Bizim
Your – Sizin
Their – Onların

Not: İyelik sıfatları asla tek başına kullanılamaz. İyelik sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelmelidir.

Örnekler:

My book – Benim kitabım
Your pen – Senin kalemin
His bag – Onun çanta
Her hair – Onun saçı
Its hand – Onun eli
Our class – Bizim sınıfımız
Your school – Sizin okulunuz
Their house – Onların evi

İyelik sıfatları cümle içerisinde isimleri niteler. Bir nesnenin veya eşyanın kime ait olduğunu nitelediği için iyelik sıfatları denir. Mutlaka bir isimden önce gelmelidir. Tek başına kullanılamaz.

It is your book. (O senin kitabım.)

You are my friend. (Sen benim arkadaşımsın.)

İyelik sıfatları ile iyelik zamirleri birbiriyle karıştırılmamalıdır. Nitekim iyelik sıfatları isimlerin önüne gelir ve isimleri niteler, iyelik zamirleri ise tek başına kullanılır. Ayrıntılı bilgi için “İyelik Zamirleri” isimli dersimize bakınız.

Bir yanıt yazın