İngilizce ilgi eki possessive case kullanımı

İngilizce ilgi eki ‘s nedir, nerede ve nasıl kullanılır? İngilizce ilgi eki ‘s nin possessive case kullanımıyla ilgili konu anlatımı ve örnek cümleler…

İlgi Eki -(n)ın, -(n)in (Possessive Case)

Türkçedeki ilgi eki (-in, -ın)’dir.  Örneğin “Adamın arabası” cümlesinde “-ın” ilgi ekidir. Benzer şekilde İngilizcede ilgi eki olarak kelimenin sonuna kesme işaretiyle ayrılmış ‘s eki getirilir.İngilizcede ilgi eki ‘s aynı zamanda sahiplik (aitlik) bildirir.

adamın arabası – man‘s car

kadının çantası – woman‘s bag

Daha fazla örnek vermek gerekirse;

a man’s job (bir adamın mesleği)

the butcher’s shop (kasabın dükkanı)

a child’s dream (bir çocuğun rüyası)

the children’s room (çocukların odası)

England’s cities (İngiltere’nin şehirleri)

Alice’s friends (Alice’in arkadaşları)

İngilizce ilgi eki ‘s, çoğul eki -s ile karıştırılmamalıdır. İlgi eki ‘s, kesme işareti ile ayrılır. Çoğul eki -s kesme işareti ile ayrılmaz.

houses (evler)

house’s garden (evin bahçesi)

Çoğul eki almış bir kelimeye ilgi eki ‘s ekleneceği zaman tek bir kesme işareti (‘) kullanılır ve s harfi düşer. Son harfi -s olan özel isimlerde hem kesme işareti hem s harfi getirilebilir.

houses’ garden (evlerin bahçesi)

schools’ garden (okulların bahçesi)

Mr Jones’s house – Mr Jones’ house (Mr Jones’un evi)

Yeats’s poems – Yeats’ poems (Yeats’in şiirleri)

Bazen ‘s ile kullanılan kelimeler ikinci bir kelimeye ihtiyaç duymadan belirli bir anlamı karşılayabilirler.

the baker’s (fırın)

the butcher’s (kasap dükkanı)

chemist’s (eczane)

florist’s (çiçek dükkanı)

İlgi eki anlamını veren bir başka kelime de “of” dur. “Of” ilgisini belirteceğimiz kelimenin önüne getirilir. Yani kelimelerin sıralanışı daha önce verdiğimiz örneklerin tam tersidir.

child (çocuk), child’s (çocuğun), of the child (çocuğun),

the child’s bag (çocuğun çantası), the bag of the child (çocuğun çantası)

woman (kadın), woman’s (kadının), of the woman (kadının),

the woman’s husband (kadının kocası), the husband of the woman (kadının kocası)

Hangi durumlarda ilgi eki (‘s) yerine (of) tercih edilir?

Eğer ifadenin sonunda nesneye veya eşyaya sahip olan kişi veya nesne, cümlenin devamında bir relative clause (yan tümce) ya da phrase (ifade) ile tanımlanıyorsa (of) tercih edilir.

We followed the directions of a man with a whistle.(“with a whistle” ifadesi “a man” i tanımlamaktadır.)

Tanımlama yapan yan tümceler, tanımlanan kelimenin hemen ardından geldiği için kelimelerin sıralanışı (of) ile değiştirilebilir.

Örnek vermek gerekirse “directions of a man” ifadesi yerine “a man’s directions” ifadesi kullanılsaydı “with a whistle” ifadesi “a man” yerine “directions” kelimesini tanımlamış olacaktı. Diğer bir örneğimizi inceleyin…

I took the advice of a woman whom I met on the train and hired a car. (“whom I met on the train” ifadesi “a woman” ı tanımlamaktadır.)

Bir yanıt yazın