İngilizce if clause

İngilizce if clause type 1 konu anlatımı ve if cluse örnek cümleler…

If Clause Nedir?

If, İngilizcede “eğer” anlamına gelir.

Şart cümlesi oluşturmak için if kullanılır.

If bulunduğu cümleye -se/-sa şart kipini katar:
If I go to Ankara…..
(Eğer Ankara’ya gidersem….)
If he learns English…..
(Eğer İngilizce öğrenirse….)
If she becomes rich…..
(Eğer zengin olursa…..)

If’in bulunduğu kısım yan cümledir.

Şimdi de örnekleri temel cümleyle birlikte inceleyelim:

If I go to Ankara, I will visit Anitkabir. (Eğer Ankara’ya gidersem, Anıtkabir’i ziyaret edeceğim.)
If he learns English, he will go to England. (Eğer İngilizce öğrenirse, İngiltere’ye gidecek.)

Gördüğünüz üzere if clause (şart cümleleri) iki cümleden oluşur. Ana cümle ve şart tümcesinin birleşmesine if clause adı verilmektedir.

Konuyu daha iyi pekiştirmek için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

If I get up early, I will take a shower. (Erken kalkarsam, duş alacağım.)
If you do your homework, I will give you €100. (Ödevini yaparsan sana 100 euro vereceğim.)
If we join the club, they will support us. (Kulübe katılırsak, bizi destekleyecekler.)

Bir yanıt yazın