İngilizce have to kullanımı

İngilizcede have to nedir? İngilizce have to kullanımı ile ilgili konu anlatımı ve have to ile ilgili örnek cümeleler…

Have to nedir, niçin kullanılır?

İngilizcede have to, zorunluluk belirtir. Diğer bir ifadeyle have to “zorunda olmak” anlamına gelir.

I have to get up early tomorrow. (Yarın erken kalkmak zorundayım.)

Have to cümlede kullanımı nasıldır?

Cümlenin öznesi I, you, we, they ise özneden hemen sonra have to getiririz. Diğer taraftan özne he, she, it ise has to kullanırız. Bununla ilgili olarak aşağıdaki örnek cümleleri inceleyin.

I have to go home. (Eve gitmek zorundayım.)

You have to do homework. (Sen ödev yapmak zorundasın.)

He has to study English. (O, İngilizce çalışmak zorundadır.)

Have to olumsuz hali

Have to ifadesinin olumsuz hali özneye göre don’t have to veya doesn’t have to şeklindedir. Yani he, she, it özneleriyle doesn’t kullanırız.

Don’t have to, zorunda olmamak anlamına gelmektedir. Örnek cümleler:

I don’t have to get up early. (Erken kalkmak zorunda değilim.)

She doesn’t have to prepare breakfast. (O, kahvaltı hazırlamak zorunda değil.)

Have to soru hali

Have to ifadesinin soru halinde simple present geniş zamandaki gibi do veya does öznenin önüne getirilir. Diğer bir deyişle “do you have to…” veya “does he have to…” şeklinde bir kullanım olur.

Do you have to read that book? (O kitabı okumak zorunda mısın?)

Does she have to get up early? (O, erken kalkmak zorunda mı?)

Have to konusunu kısa ve öz bir şekilde örnek cümlelerle birlikte anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur.

Bir yanıt yazın