İngilizce future tense will

İngilizcede gelecek zaman future tense nedir? İngilizce gelecek zaman nasıl ifade edilir? İngilizce gelecek zaman kipi will eki nedir? İngilizce future tense kullanımı, örnek cümleler ve konu anlatımı…

Future Tense (Will) 

İngilizcede gelecek zamanı ifade ederken kullanılan ek “will” dir. Will, Türkçede gelecek zamanda kullandığımız -ecek, -acak ekine karşılık gelmektedir.

Future Tense Will Cümle Kurulumu 

Future tense cümle kurulumunda sadece will kullanıyoruz ve fiillere herhangi bir ek getirmiyoruz.

Olumlu Cümle: Future tense olumlu cümle kurmak için özneden sonra will eki getirilir. Will eki bazen kısaltılarak özneye ‘ll şeklinde eklenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

I will do homework. (Ödev yapacağım.)
I‘ll do homework. (Ödev yapacağım.)

You will study English. (Sen İngilizce çalışacaksın.)
You‘ll study English.

He will play chess. (O satranç oynayacak.)
He‘ll play chess.

She will watch TV. (O televizyon izleyecek.)
She‘ll watch TV.

We will go home. (Biz eve gideceğiz.)
We‘ll go home.

They will drink coffee. (Onlar kahve içecekler.)
They‘ll drink coffee.

Olumsuz Cümle: Future tense olumsuz cümle kurmak için özneden sonra will not veya won’t eki getirilir. Will eki bazen kısaltılarak özneye ‘ll not şeklinde eklenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

I won’t do homework. (Ödev yapmayacağım.)
I‘ll not do homework.

You won’t study English. (Sen İngilizce çalışacaksın.)
You‘ll not study English.

He won’t play chess. (O satranç oynamayacak.)
He‘ll not play chess.

She won’t watch TV. (O televizyon izlemeyecek.)
She‘ll not watch TV.

We won’t go home. (Biz eve gitmeyeceğiz.)
We‘ll not go home.

They won’t drink coffee. (Onlar kahve içmeyecekler.)
They‘ll not drink coffee.

Soru Cümlesi: Future tense will ile soru cümlesi kurmak için özneden önce will getirilir.

Will I do homework? (Ödev yapacak mıyım?)

Will you study English? (Sen İngilizce çalışacak mısın?)

Will he play chess? (O satranç oynayacak mı?)

Will she watch TV? (O televizyon izleyecek.)

Will we go home? (Biz eve gidecek miyiz?)

Will they drink coffee. (Onlar kahve içecekler mi?)

Wh- sorularla future tense will cümle kurulumuna örnekler:

What will you do tomorrow? (Yarın ne yapacaksın?)
Where will you go? (Nereye gideceksin?)
How will he go to Istanbul? (O, İstanbul’a nasıl gidecek?)

Bir yanıt yazın