İngilizce expressing likes and dislikes

Bu yazımızda İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeyleri ifade etmek hakkında bilgi verilecektir.

EXPRESSING LIKES AND DISLIKES

Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri ifade etmek için aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

EXPRESSING LIKES  (Sevdiğimiz şeyleri ifade etme)

“Love/like/enjoy” fiilleri “sevmek” anlamına gelir.

I love …… . I love eating traditional meals. (Geleneksel yemekleri yemeyi severim.)
I like ……. . I like listening to classical music. (Klasik müzik dinlemeyi severim.)
I enjoy ……. . I enjoy doing exercises. (Egzersiz/spor yapmayı seviyorum.)

“Be fond of …” ifadesi “bir şeye düşkün olmak” anlamına gelir.

I’m fond of …….. .  I’m fond of folk music. (Halk müziğine düşkünüm.)

“Be keen on …” ifadesi “bir şeye çok istekli/meraklı/düşkün olmak” anlamına gelir.

I’m keen on ……. .   I’m keen on camping. (Kamp yapmaya istekliyim.)

“Be crazy about …” ifadesi “bir şeyi çok sevmek” anlamında kullanılır.

I’m crazy about … . I’m crazy about rap music. (Rap müziği çok severim.)

“Be interested in …” ifadesi “bir şeye ilgi duymak / ilgili olmak” anlamında kullanılır.

I’m interested in … .  I’m interested in classical music. (Klasik müziğe ilgi duyuyorum.)

EXPRESSING DISLIKES  (Sevmediğimiz şeyleri ifade etme)

Sevmediğiniz şeyleri belirtmek için “hate” (nefret etmek), “dislike” (sevmemek) ve “don’t like” (sevmemek) ifadelerini kullanabilirsiniz.

I hate ……….. .  I hate insulting others. (Başkalarına hakaret etmekten nefret ederim.)
I dislike ……… . I dislike going to concerts. (Konsere gitmeyi sevmem.)
I don’t like …… . I don’t like listening to opera. (Opera dinlemeyi sevmem.)

“Can’t stand” ifadesi “bir şeye tahammül edememek, katlanamamak, dayanamamak” anlamlarında kullanılan bir ifadedir.

I can’t stand ……… .    She can’t stand pop music. (O, pop müziğe tahammül edemez.)

ASKING QUESTIONS ABOUT LIKES AND DISLIKES    

Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerle ilgili sorular sormak için “Yes/No Questions” ve “Wh- Questions” kullanabilirsiniz.

“Do you like ………?” (……… sever misin?) sorusuna “Yes/No” ile cevap verilir. Eğer soruda “or” (yoksa) ifadesi varsa, yani iki şeyden birini soruyorsa “Yes/No” yerine bilgi içeren cevap verilir.

Do you like listening to rap? (Rap dinlemeyi sever misin?)
Yes, I do.   /   No, I don’t.
Do you like rap or folk music? (Rap mı yoksa halk müziği mi seversin?)
Folk music.

“What …… do you like ……?” (Hangi…… seversin?)  ve “What kind of …… do you like?” (Ne tür …… seversin?) sorularını yanıtlarken bilgi verici ifadeler kullanılır.

What sports do you like watching? (Ne tür sporları izlemeyi seversin?)
Football.
What kind of books do you like? (Ne tür kitapları seversin?)  
Travel books.
What type of music do you dislike? (Ne tür müzikleri sevmezsin?)
Rock music.

Bir yanıt yazın